XLLeaseVeelgestelde vragenWelke leasevormen zijn er?

Welke leasevormen zijn er?

Bij het antwoord op de vraag “Wat is leasing?” gaven we als definitie van leasing: ‘Leasing is een overeenkomst tussen een leasemaatschappij en haar klant op grond waarvan deze leasemaatschappij gedurende een bepaalde periode en tegen een bepaalde vergoeding een auto aan haar klant ter beschikking stelt’. Dit is een algemene definitie. Verdere verfijning is dan ook nodig om te zien met welk soort leasecontract u het best gediend bent.

Zoals gezegd kent ons Burgerlijk Wetboek geen bepalingen over ‘leasing’. De meest gebruikte hoofdvormen van leasing vallen echter wel degelijk onder ons Burgerlijk Wetboek.

Deze twee hoofdvormen zijn:

Uit dit onderscheid in huur versus financiering blijkt ook al meteen het verschil: bij huur bent u als gebruiker niet de economisch eigenaar, bij financiering wél. Bij operational lease zijn diverse varianten mogelijk, zoals open en gesloten calculatie of netto operational lease.

Verdeling type leasecontracten

De thans lopende leasecontracten voor personen- en bestelauto’s kunnen globaal als volgt worden onderverdeeld:

Contractvorm Personenauto’s Bestelauto’s
Financial lease 6% 17%
Netto operational lease 3% 4%
Operational lease (gesloten) 75% 60%
Operational lease (open) 11% 10%
Wagenparkbeheerder 5% 9%

Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens van de bij de Vereniging van Nederlandse Auto-leasemaatschappijen aangesloten leasemaatschappijen.

Deze leasemaatschappijen bedienen samen zo’n 90% van de leasemarkt voor personenauto’s. De tabel laat zien dat bij personenauto’s het gesloten operational leasecontract de meest voorkomende vorm is. Dat is ook bij bestelauto’s het geval, maar bij bestelauto’s is door de fiscale regelingen het aandeel financial lease beduidend groter dan bij personenauto’s.