XLLeaseVeelgestelde vragenWat is operational lease?

Wat is operational lease?

Bij operational lease staat het gebruik van de auto voorop. Dat is voor de leasenemer (ook wel lessee genoemd) belangrijker dan het in eigendom krijgen van de auto. Daarom wordt operational lease ook wel vergeleken met huur.

De leasemaatschappij stelt gedurende de afgesproken looptijd de auto ter beschikking aan de lessee. De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij. Na afloop van deze periode geeft de lessee/gebruiker de auto terug aan de leasemaatschappij. De lessee loopt gedurende het contract geen risico ten aanzien van de restwaarde. De auto wordt immers door de leasemaatschappij in eigendom aangeschaft en blijft ook gedurende de leaseperiode eigendom van de leasemaatschappij. Deze schrijft de auto gedurende de leaseperiode af tot een bepaalde restwaarde. Na afloop van deze leaseperiode wordt de auto door de leasemaatschappij veelal doorverkocht aan de autohandel. Als de auto minder opbrengt dan de gecalculeerde restwaarde, is dat voor risico van de leasemaatschappij.

In vrijwel alle gevallen is in de overeenkomst voor operational lease opgenomen dat het onderhoud en eventuele reparaties worden uitgevoerd voor rekening en onder beheer van de leasemaatschappij. De gebruiker heeft dan als voordeel dat hij hier niet meer naar om hoeft te kijken en ook niet met onverwachte uitgaven wordt geconfronteerd. Ook dit risico is dus volledig voor rekening van de leasemaatschappij.

Voor de leasemaatschappij is dit toezicht op het onderhoud belangrijk omdat het onderhoud van grote invloed is op de staat van de auto en daarmee op het waardeverloop. Als eigenaar van de auto raakt dit waardeverloop de leasemaatschappij rechtstreeks in haar portemonnee.