XLLeaseVeelgestelde vragenWaarin verschilt financial lease van operational lease?

Waarin verschilt financial lease van operational lease?

Financial lease

Bij financial lease staat het financieringskarakter van het contract voorop. De auto’s komen, aannemende dat de economische eigendom bij de lessee berust, op de balans van de leasenemer (lessee) en deze schrijft daar ook op af. De contractduur is in principe gelijk aan de economische levensduur van de auto. Binnen die looptijd kan het contract meestal niet opgezegd worden en is het economische risico voor rekening van de lessee.

Opbouw leaseprijs financial lease

In dit geval is de leaseprijs meestal opgebouwd uit slechts twee componenten: de (volledige) afschrijving van het geleaste object, vermeerderd met rente over de looptijd (inclusief kostenopslag door de leasemaatschappij). Na afloop van het leasecontract gaat de juridische eigendom over op de lessee. Bij bestelauto’s wordt vaak voor deze leasevorm gekozen mede omdat de investeringsaftrek en in sommige gevallen de willekeurige afschrijving dan van toepassing is. De auto wordt bij financial lease fiscaal hetzelfde behandeld als een auto die volledig eigendom is van de ondernemer.

Operational lease

Bij operational lease gaat het niet zozeer om de financiering van de aanschaf van de auto, maar gaat het de ondernemer in de eerste plaats om het gebruik van de auto. De auto wordt dan ook geen eigendom van de lessee. Voor beantwoording van de vraag wanneer de lessee al dan niet de economische eigendom heeft, en daarmee voor de afweging wie fiscaal op de auto kan afschrijven en of de lessee al dan niet investeringsaftrek kan claimen, is door het Ministerie van Financiën de zogenaamde ‘Fiscale leaseregeling’ opgesteld. Deze leaseregeling bevat een aantal voorwaarden. Indien het leasecontract voldoet aan deze voorwaarden, dan is de leasemaatschappij de economische eigenaar en is er dus sprake van operational lease. Voldoet het leasecontract niet aan één of meer van de voorwaarden, dan is de lessee eigenaar en is er dus sprake van financial lease.

De voorwaarden zijn:

  • De leasemaatschappij is economisch eigenaar als zij zich als zodanig gedraagt.; én
  • Zij de juridische eigendom van de auto heeft; én
  • Zij positief en/of negatief restwaarderisico ten aanzien van de auto loopt.

Met name die laatste voorwaarde is cruciaal en is in de ‘Fiscale leaseregeling’ daarom ook verder uitgewerkt. Als het contract een koopoptie en/of een verlengingsoptie voor de lessee bevat, gelden de volgende eisen om het een operational lease te laten blijven:

  • De optieprijs moet reëel zijn, dat wil zeggen dat deze moet worden vastgesteld op basis van de redelijkerwijs te verwachten restwaarde na afloop van de vaste leaseperiode;
  • Het bedrag van de koopoptie of de contante waarde de verlengingsbedragen mag niet lager zijn dan 7,5% van de fiscale kostprijs bij aanschaf;
    De auto mag na afloop van de vaste leaseperiode niet aan de lessee worden overgedragen voor een lager bedrag dan het bedrag dat uit beide vorige punten voortvloeit.
  • Als het een contract is zonder koop- en verlengingsoptie, dan moet er een reële verwachting zijn dat de auto na afloop van de vaste leaseperiode nog een restwaarde heeft van minimaal 7,5% van de kostprijs bij het begin van het leasecontract

Wat is de beste keuze voor uw bedrijf? XLLease informeert u in een persoonlijk adviesgesprek. Samen bekijken we welke mobiliteitsoplossing voor uw bedrijf het beste is. Vraag direct een adviesgesprek aan.