XLLeaseVeelgestelde vragenWat is het verschil tussen open en gesloten calculaties?

Wat is het verschil tussen open en gesloten calculaties?

Veel personenauto’s worden geleast door middel van een operational leasecontract. Voor bedrijfsauto’s is dat aandeel iets kleiner. Dat laatste heeft ook te maken met de met name voor grijze kentekens belangrijke fiscale regeling van de investeringsaftrek. Bij operational leasecontracten bestaan gesloten calculaties of open calculaties.

Voornamelijk gesloten calculaties

Het grootste deel van de contracten betreft gesloten calculaties. Veel ondernemers kiezen namelijk voor leasing vanwege het feit dat daarmee alle risico’s buiten de deur gehouden worden en men met één vast maandbedrag de autokosten kan budgetteren. Bij gesloten calculaties offreert de leasemaatschappij een bedrag per maand zonder dat afzonderlijke onderdelen van de kostprijs naderhand nog aangepast worden. Dit geldt niet voor de specifieke verhogingen zoals bijvoorbeeld het tarief van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie. Deze kosten worden wel doorbelast. Ook eventuele meer of minder gereden kilometers worden bij gesloten calculaties achteraf afgerekend tegen de vooraf vastgestelde kilometerprijs, de zogenaamde meer en minder kilometerprijs.

Wanneer open calculaties

Gaat het de ondernemer echter meer om het uitbesteden van de administratieve lasten van het wagenpark dan om het uitbesteden van de risico’s? Dan kan een open calculatiesysteem zinvol zijn.
Bij open calculaties ontvangt de ondernemer vooraf een offerte met daarin de prijs van de componenten of verschillende onderdelen waaruit de leasetermijn (het maandelijkse bedrag) is opgebouwd. Gedurende het contract betaalt hij een maandelijks bedrag dat op die voorcalculatie gebaseerd is. Aan het einde van het contract op basis van open calculatie wordt een eindafrekening gemaakt op basis van de werkelijke kosten. De lessee heeft daardoor ook zelf een rechtstreeks financieel belang bij een zo efficiënt mogelijk autogebruik en zo laag mogelijke exploitatiekosten. Open calculaties worden door veel leasemaatschappijen pas toegepast bij grotere wagenparken.