XLLeaseVeelgestelde vragenKan ik een koopoptie krijgen bij een operational leasecontract?

Kan ik een koopoptie krijgen bij een operational leasecontract?

Met de leasemaatschappij kan worden afgesproken dat de leaseauto na afloop van de afgesproken leaseperiode overgenomen kan worden door de lessee tegen een vooraf vastgestelde prijs, de koopoptie. Een aantal maanden voor afloop van het contract dient de lessee aan te geven of hij al dan niet gebruik wil maken van de koopoptie.

Eisen koopoptie

Vanuit de fiscaliteit zijn de mogelijkheden voor een koopoptie enigszins begrensd. Om nog van een operational leasecontract te kunnen spreken moet:

  • de prijs van de koopoptie reëel zijn, dus vastgesteld zijn op basis van de te verwachten waarde aan het einde van de vaste leaseperiode; én
  • mag de prijs van de koopoptie niet lager zijn dan 7,5% van de fiscale kostprijs van de auto.

Voldoet het operational leasecontract niet aan bovenstaande voorwaarden, dan zal het contract fiscaal worden behandeld als een financial leasecontract. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat niet de leasemaatschappij maar de lessee de afschrijving ten laste van zijn winst moet brengen.