XLLeaseVeelgestelde vragenOp welke bijzondere bepalingen moet ik letten bij een leasecontract?

Op welke bijzondere bepalingen moet ik letten bij een leasecontract?

Gesloten calculatie leasecontract

Indien u kiest voor een gesloten calculatie is het voor u als lessee (berijder of wagenparkbeheerder) belangrijk om zekerheid te hebben over de kosten van uw leaseauto. Om die reden kan de leasemaatschappij de leaseprijs dan slechts in een zeer beperkt aantal gevallen aanpassen. Let er goed op hoe dat in uw leasecontract geregeld wordt.

De algemene voorwaarden worden bij een leasecontract steeds vaker gebruikt om eventuele toekomstige risico’s uit te sluiten. Het is van belang dat deze algemene voorwaarden dus altijd grondig worden gelezen door de lessee. Zo kunnen een hoop problemen in de toekomst worden voorkomen en kan een eventueel prijsverschil tussen de verschillende aanbiedende leasemaatschappijen worden verklaard.

Leasecalculatie meer- en minderkilometers

In de eerste plaats is het bij een leasecontract belangrijk om na te gaan hoe wordt omgegaan met meer- en minderkilometers. In de leasecalculatie wordt uitgegaan van een verwacht aantal kilometers. Het zal echter nooit zo zijn dat de kilometerstand ook exact op dat aantal eindigt.

Zowel voor meer- als voor minderkilometers zal dan ook jaarlijks of aan het einde van de looptijd een verrekening plaatsvinden op basis van een van tevoren vastgelegd bedrag per kilometer. Vaak is dat voor zowel meer- als minderkilometers hetzelfde bedrag. Soms geldt ook een ondergrens (bijvoorbeeld 4.000 kilometer) tot waaraan een bepaald bedrag per kilometer geldt en daarboven een afwijkend bedrag. De teruggaaf voor minderkilometers is vaak gebonden aan een maximum.

Ook de meerkilometers zijn vaak gebonden aan een maximum aantal.

Leaseprijs herzien

Wijken de werkelijke kilometers meer dan 10% af van het aantal kilometers waarop de leaseprijs is vastgesteld in het leasecontract? Dan behouden vrijwel alle leasemaatschappijen zich het recht voor de leaseprijs alsnog te herzien. Er zijn ook leasemaatschappijen, met name internetaanbieders, die bij een lager percentage herrekenen. De reden van het herrekenen, is dat bij een grote afwijking qua kilometrage veel componenten van de leaseprijs zullen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de restwaarde, maar ook  aan de kosten van reparatie, banden en onderhoud.

Prijsstijgingen

Wat betreft de prijsstijging van onderhoud, reparaties, banden, motorrijtuigenbelasting en verzekeringen: in de algemene voorwaarden van alle leasemaatschappijen is bepaald dat deze worden doorberekend. Vaak wordt hier als richtlijn het prijsindexcijfer van het CBS gehanteerd.

Open calculatie leasecontract

Bij een open calculatie ligt een en ander natuurlijk volstrekt anders. Het gaat er dan juist om dat er individueel wordt afgerekend aan het einde van de looptijd van het leasecontract. Alle componenten van de leaseprijs zullen dan ook aan het einde van de looptijd herberekend worden.

Tussentijdse beëindiging leasecontract

Zowel bij een gesloten als bij een open calculatie is het de bedoeling van beide partijen dat de auto de looptijd van het leasecontract volmaakt. Er kunnen echter redenen zijn waarom dat toch niet mogelijk is. Er moet daarom in de voorwaarden een bepaling zijn opgenomen op grond waarvan tussentijdse beëindiging mogelijk is.

Boekwaarde

Houdt er als lessee wel rekening mee dat er dan een verschil kan zijn tussen de werkelijke waarde van de auto en de boekwaarde waarvoor de auto op dat moment in de boekhouding van de leasemaatschappij is opgenomen. Zeker in het begin van de looptijd van een leasecontract kan het om grote bedragen gaan. Bij beëindiging van het leasecontract zal de leasemaatschappij dit boekverlies aan de lessee doorberekenen. In de praktijk zijn er echter vaak mogelijkheden om het contract, bijvoorbeeld met behulp van een intermediair op dit gebied, over te dragen aan een andere partij.

XLLease heeft transparante en duidelijke contracten. Wij houden niet van verrassingen achteraf voor onze klanten. Bij de bespreking van het leasecontract worden alle scenario’s besproken en worden heldere betrouwbare afspraken gemaakt. Tevens bieden wij de mogelijkheid om flexibel mee te kunnen veren met eventuele bedrijfsgroei of krimp. Interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op.