XLLeaseVeelgestelde vragenHoe is mijn leaseauto verzekerd?

Hoe is mijn leaseauto verzekerd?

Bij een operational leasecontract zal de leasemaatschappij voor een adequate verzekering zorgen. In overleg met de leasemaatschappij kan dat ook verzorgd worden door de lessee. Indien de lessee zelf zorg draagt voor de verzekering dan is het van belang een boekwaarde- in plaats van een dagwaarde-verzekering af te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat een eventueel negatief verschil tussen de door de leasemaatschappij gehanteerde boekwaarde en de werkelijke dagwaarde wordt doorbelast aan de lessee. De leasemaatschappij zal tevens verlangen dat partijen een WM1192 verklaring ondertekenen waarin wordt vastgelegd dat eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan de leasemaatschappij worden overgemaakt. Bij financial lease zal de lessee vrijwel altijd degene zijn die zorgt voor de verzekering.

WA en Allrisk

Omdat het bijna altijd vrij nieuwe auto’s betreft, is naast de wettelijke verplichte WA-verzekering een zogenaamde ‘allriskdekking’ (cascodekking) standaard bij leasing. Ga ook na of een inzittendenverzekering is afgesloten en wat deze verzekering dekt. In haar meest uitgebreide vorm betreft dat zowel een verzekering die voorziet in een uitkering bij overlijden en invaliditeit als in een uitkering voor overige privéschade ten gevolge van een ongeval.

Afwikkeling schade

De afwikkeling van schade verloopt bij operational lease altijd in overleg met de leasemaatschappij, ook als de lessee zelf de verzekering heeft verzorgd. De leasemaatschappij heeft voor schadeherstel vaak ook mantelovereenkomsten met schadeherstellers afgesloten. Op het moment dat de leaseauto bij de schadehersteller staat of voor een onderhoudsbeurt bij de dealer, is deze niet beschikbaar voor de berijder. Er zal dan vervangend vervoer verzorgd moeten worden. Daarover kunnen allerlei afspraken gemaakt worden. Indien een verzekering via de leasemaatschappij is afgesloten, dekt deze meestal ook de vervangende auto bij schade of herstelreparatie. Het is dan in feite niet van belang of er separaat vervangend vervoer in het contract is opgenomen. Dit vervangend vervoer heeft betrekking op technische reparaties. Van belang is waar de leasemaatschappij de scheidslijn trekt tussen schadeherstel of technische reparatie.

Het verdient aanbeveling ter voorkoming van misverstanden en het te laat constateren van (te) hoge kosten duidelijke afspraken te maken met de feitelijke berijder van de auto voer de melding van schade, het tijdstip waarop onderhoud plaatsvindt en de inzet van vervangend vervoer. Ter voorkoming van schade is het aan te bevelen binnen uw onderneming na te gaan of het schadevrij rijden op enigerlei wijze, bijvoorbeeld door een bonusregeling, gestimuleerd kan worden.