XLLeaseVeelgestelde vragenWat is er geregeld voor reparaties en onderhoud?

Wat is er geregeld voor reparaties en onderhoud?

Bij operational lease zijn onderhoud, reparaties en vervanging van banden standaard bij de leaseprijs inbegrepen. Bij netto operational lease en bij financial lease is dat niet het geval. Bij netto operational lease wordt daar bewust voor gekozen. Bij financial lease is het eigen aan het financieringskarakter van de lease. Dat neemt echter niet weg dat ook bij financial lease het servicepakket wel uitgebreid kan worden met een zogenaamd ROB-contract voor reparatie, onderhoud en banden.

Kwaliteit van onderhoud

Omdat de kwaliteit van het onderhoud en de reparaties bepalend zijn voor de kosten en de mate waarin de auto operationeel ingezet kan worden, verstrekken leasemaatschappijen richtlijnen aan de lessees over het uitvoeren van onderhoud en reparaties. Het reguliere onderhoud en de noodzakelijke reparaties kunnen door een officieel erkend reparateur worden uitgevoerd. Steeds vaker worden ook deze werkzaamheden door met name de grote leasemaatschappijen ondergebracht bij de zogenaamde fast-fitters. Voor banden, uitlaten en (ruit)reparaties zijn al afspraken gemaakt met deze partijen die zich ook steeds meer gaan toeleggen op het reguliere onderhoud.

Noodzakelijk onderhoud

Als onderhoud noodzakelijk is of als er sprake is van schade, kan de berijder meestal zelf een afspraak maken met het betreffende bedrijf. Dit bedrijf gaat over tot de werkzaamheden op basis van een opdrachtformulier. Bij grotere bedragen is voorafgaande toestemming van de leasemaatschappij nodig. Op deze wijze kan de leasemaatschappij zicht houden op de werkzaamheden en tevens in extreme gevallen de afweging maken of reparatie nog wel zinvol is, bijvoorbeeld bij hoge kilometerstanden en aan het einde van de looptijd.

Pechhulp

Strandt u als berijder onderweg, dan is een beroep op de pechhulp van de leasemaatschappij mogelijk. De leasemaatschappij heeft vaak regelingen met pechhulpdiensten getroffen. Bij nieuwe auto’s is ook vaak een beroep op de hulpdienst van het betreffende automerk mogelijk.

Hulp in het buitenland

Indien de schade zich in het buitenland voordoet, zal altijd eerst contract opgenomen moeten worden met de hulpdienst van de leasemaatschappij. Deze kan dan voorzien in een soepele afwikkeling van de schade en maatregelen treffen om de kosten te beperken.