XLLeaseVeelgestelde vragenKrijg ik investeringsaftrek als ik de auto lease?

Krijg ik investeringsaftrek als ik de auto lease?

Op investeringen door ondernemers is in principe de investeringsaftrek (voluit de ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’ genoemd) van toepassing. Deze aftrekpost is een extra aftrek op de winst, dus naast de gewone kosten die al aftrekbaar zijn. De hoogte van de investeringsaftrek hangt af van het totaal van alle investeringen in een bepaald jaar. De Belastingdienst heeft overzichtelijke tabellen over hoogte van de investeringsaftrek voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

Investeringsaftrek voor leaseauto’s

Voor leaseauto’s zijn vervolgens twee vragen van belang. In de eerste plaats de vraag of het al dan niet een personenauto betreft. Personenauto’s komen namelijk vanaf 2014 alleen nog in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als het taxi’s betreft. Voor bestelauto’s geldt die beperking niet. Daarop is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wel van toepassing.

Vervolgens is het de vraag welke leasevorm u heeft. Belangrijk is dan de vraag of u of de leasemaatschappij fiscaal als de eigenaar van de auto gezien wordt. Over het algemeen bent u bij Operational Lease geen eigenaar van de auto, waardoor u geen recht heeft op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij Financial Lease ligt dat anders. U bent dan als lessee de (fiscale) eigenaar van de auto en hebt daardoor wél recht op de investeringsaftrek.

Percentage investeringsaftrek

Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Als er gedurende dat jaar al veel investeringen zijn gedaan, kan het zinvol zijn de investering uit te stellen tot volgend jaar. Andersom geldt hetzelfde: als verwacht wordt dat er volgend jaar veel geïnvesteerd zal worden, kan een deel naar voren gehaald worden. Hierdoor kunnen de aftrekpercentages van de investeringsaftrek optimaal benut worden.

Voor het bepalen van het percentage investeringsaftrek is de datum van het aangaan van de verplichtingen van belang. Namelijk het tekenen van de order/opdrachtbevestiging.

U kunt de aftrekpost nog in hetzelfde jaar te gelde maken als het bedrijfsmiddel in dat jaar in gebruik wordt genomen; of voor zover er een aanbetaling heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld 1
Vervroegen van investeringen

Een onderneming investeert in 2014 voor € 15.000 in diverse bedrijfsmiddelen. Voor 2015 is aanschaf van een grote machine gepland. Kostprijs € 150.000. De B.V. overweegt rond de jaarwisseling ook financial lease van een bestelauto á € 30.000.

Investeringsaftrek (bij ongewijzigde tabel in 2015) bij ondertekening in 2015:

In 2014€ 15.000 * 28% = € 4.200
In 2015€ 15.470 – 7,56% x (€ 180.000 – € 102.311)
€ 11.865

Totale investeringsaftrek € 24.465.
Door een adequate timing wordt de aftrek verhoogd met maar liefst € 10.668.

Milieu-investeringsaftrek

Naast deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan – zowel bij Financial als bij Operational Lease – aanspraak gemaakt worden op milieu-investeringsaftrek bij de inzet van een milieuvriendelijke auto. Bij Operational Lease zal de leasemaatschappij deze aftrek zelf aanvragen bij RVO en het fiscale voordeel in de leasetermijnen verwerken. Bij Financial Lease dient u het aangaan van de verplichtingen zelf binnen 3 maanden te melden bij RVO. Op de site van de RVO vindt u meer informatie over de hoogte van de milieu-investeringsaftrek.