XLLeaseVeelgestelde vragenWat zijn de gevolgen van de nieuwe meetmethode WLTP voor CO2-uitstoot?

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe meetmethode WLTP voor CO2-uitstoot?

Vanaf september 2017 is de huidige meetmethode voor CO2-uitstoot (NEDC) vervangen door een nieuwe meetmethode: de WLTP. Dit heeft gevolgen voor ons en daarmee uw wagenpark, zowel op financieel vlak als op autokeuzebeleid.

NEDC

In 1992 is de New European Driving Cycle (afgekort: NEDC) geïntroduceerd. Vanaf dat moment worden de brandstofverbruiks- en emissiewaarden van auto’s met deze procedure bepaald. De bepaling gebeurt in een laboratoriumomgeving, dit geeft geen realistische verbruiks- en emissiewaarden.

Meten volgens WLTP

Tot en met september 2018 wordt de NEDC stapsgewijs vervangen door de meer realistische rijcyclus: de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). De testcondities en de praktijk zullen elkaar zo dicht mogelijk benaderen om realistische waarden op te leveren. Dit wordt gerealiseerd door een langere testduur en hogere testsnelheden. Voor een nauwkeurigere bepaling van de CO2-emissie worden niet alleen standaarduitrustingen, maar ook fabrieksopties in de testprocedure meegenomen. Dit in tegenstelling tot de NEDC-normering.

Dankzij de WLTP is het veelal mogelijk om het verbruik en de CO2-emissie van een auto voortaan dus beter in te schatten. Eén ding staat vast: aangezien deze waarden realistischer worden gemeten dan bij de NEDC meting het geval was, moet bij auto’s met diesel- of benzinemotor rekening worden gehouden met hogere fiscale verbruiks- en CO2-emissiewaarden. Bij elektrische auto’s zal de actieradius naar beneden worden bijgesteld.

Overgangsregeling

Omdat voor de bepaling van de BPM de CO2 emissie van belang is en deze gestoeld is op de oude NEDC-waarde komt er tot 1 januari 2019 een overgangsregeling. In Europees verband is er een omrekenmethode ontworpen met de naam CO2mpas. Met deze omrekenmethode kan er voor auto’s die uitsluitend een typegoedkeuring hebben onder de WLTP-test een NEDC-waarde worden berekend. Deze geregistreerde NEDC CO2-waarde wordt dan ook gebruikt voor de berekening van de verschuldigde BPM. Mogelijk zal bij introductie van een nieuw model nog niet van iedere configuratie de fiscale CO2-waarde bekend zijn. In sommige gevallen zal het exacte BPM-bedrag (en mogelijk daarmee de fiscale waarde en hoogte van de investering) daardoor pas bij inzet definitief zijn!

Wat gaat u er dan van merken?

De WLTP heeft als gevolg dat van alle auto’s de fiscale CO2 uitstoot zal worden bijgesteld naar boven toe. Een exact cijfer is hiervoor niet te geven, maar de eerste signalen zijn dat het tot wel 20% naar boven toe kan worden bijgesteld. Voor uw wagenpark heeft dit één gevolg, nieuwe auto’s zullen duurder gaan worden door een hoger BPM-bedrag. De CO2mpas omrekenmethode zal de verhoging beperken, maar zal niet het gehele verschil weg gaan nemen ten opzichte van de oude NEDC-Waarde. Daarnaast wordt in sommige autoregelingen gesproken over een CO2 plafond voor een te kiezen auto. Wanneer dit in uw bedrijf van toepassing, is het verstandig om deze plafonds ook aan te passen. Tussen nu en september 2018 zal er een overgangsperiode van kracht zijn. Graag adviseren wij u over het effect op uw wagenpark en uw autoregeling.