XLLeaseVeelgestelde vragenHeb ik wel btw–aftrek bij leasing?

Heb ik wel btw–aftrek bij leasing?

Als u een auto least, wordt daarover door de leasemaatschappij btw berekend. Bij operational lease is dat telkens over de leasebedragen per maand. De lease wordt dan voor de btw gezien als een dienst.

Btw-aftrek bij financial lease

Bij financial lease wordt de lease voor de btw in principe niet behandeld als een dienst waarbij de btw-heffing per periode wordt berekend, maar als een levering van de auto op het moment van aanvang van het leasecontract. Dat betekent dan ook dat bij aanvang van het contract meteen btw verschuldigd is over de gehele leasesom. Let op: afhankelijk van de exacte voorwaarden kan echter een financial lease tóch als een dienst worden behandeld, waardoor btw-heffing over de maandtermijnen mogelijk is.

Volgens de fiscus is er sprake van een met btw-belaste levering (dus btw-heffing bij het begin van de looptijd) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De auto staat feitelijk aan de lessee ter beschikking.
 • Vanaf het moment waarop de auto aan de lessee ter beschikking is gesteld, komen de kosten van gebruik, onderhoud en verzekering, alsmede het risico van waardeveranderingen voor rekening van de lessee.
 • Aan de lessee is een optie verleend om de auto aan het eind van de leaseperiode te kopen voor een dusdanige, bij de aanvang van de overeenkomst vastgestelde prijs, dat vanaf het begin redelijkerwijs als vaststaand kan worden aangenomen dat deze optie zal worden uitgeoefend. De optieprijs wordt van tevoren vastgesteld.
 • De lessee heeft het recht op elk gewenst moment de juridische eigendom te verwerven door de resterende leasetermijnen (exclusief het rentebestanddeel) ineens af te lossen en de hierboven bedoelde optieprijs te voldoen.
 • De overeenkomst kan gedurende de looptijd niet eenzijdig beëindigd worden, tenzij door vervroegde aflossing zoals hierboven bedoeld.

Btw aftrekken bij lease

De meeste ondernemers krijgen de btw die door de leasemaatschappij wordt berekend weer terug via hun eigen btw-aangifte.

Dat is echter anders als u als lessee zelf btw-vrijgestelde activiteiten heeft. Bijvoorbeeld als u medische diensten verricht of verzekeringstussenpersoon bent. Ook ondernemers in bijvoorbeeld de uitvaartbranche, het welzijnswerk en in sommige gevallen onderwijsinstellingen, zijn vrijgesteld van btw. In dat geval kunt u de aan u berekende btw niet aftrekken.
Het kan ook zo zijn dat u zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde activiteiten verricht. De btw op de facturen van de leasemaatschappij is dan in principe aftrekbaar in de verhouding van uw belaste omzet ten opzichte van het totaal van uw omzet, tenzij u de auto heel specifiek voor één van beide soorten activiteiten gebruikt. Bijvoorbeeld alleen voor uw btw-belaste omzet: de btw op de autokosten is dan volledig aftrekbaar. Als u de auto alleen voor uw vrijgestelde omzet gebruikt is de btw op de leasefacturen niet aftrekbaar.

Btw verlagen op leasefactuur

Als u de btw niet volledig kunt aftrekken, heeft u er belang bij dat de btw op de leasefactuur zo laag mogelijk blijft. In de eerste plaats mogen motorrijtuigenbelasting en verzekering buiten de btw-heffing blijven.
Vervolgens lenen twee elementen van de totale leaseprijs zich voor verlaging van de btw-druk. In de eerste plaats is dat de BPM. Dit onderdeel van de leaseprijs mag buiten de berekening van btw blijven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het leasecontract heeft een duur van minimaal 1 jaar;
 • Het kenteken staat op naam van de lessee;
 • De BPM wordt naar tijdsgelang doorberekend;
 • De doorberekende BPM staat afzonderlijk op de factuur.

Bij financial lease is het daarnaast mogelijk om de rentecomponent buiten de btw houden als vrijgestelde kredietverlening. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • De lessor brengt het rentebestanddeel van de leasetermijnen afzonderlijk aan de lessee in rekening.
 • De lessor berekent het rentebestanddeel over een bepaalde periode en op grond van een specifiek overeengekomen rentepercentage.

Nadat u in de loop van het jaar telkens alle btw op de autokosten/leasefacturen heeft afgetrokken (althans, aannemende dat u geen btw-vrijgestelde activiteiten heeft), moet aan het einde van het jaar eenmalig een correctie plaatsvinden voor het privégebruik. In principe bedraagt deze 2,7% van de catalogusprijs van de auto inclusief btw en BPM.