XLLeaseVeelgestelde vragenWaarom een auto leasen?

Waarom een auto leasen?

De auto is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Dat geldt privé, maar nog veel meer voor het bedrijfsleven. Voor veel bedrijven zijn de autokosten dan ook een fors deel van de totale begroting, met alle onzekerheden van dien ten aanzien van restwaardes en onderhoud.

Kies voor zekerheid: lease een auto.

Deze onzekerheden kunnen worden weggenomen door te kiezen voor (operational) leasing. De autokosten zijn dan een vast bedrag per maand, zodat duidelijke budgettering en budgetbewaking mogelijk is.

Daarbij komt het voordeel dat de auto bij operational lease niet op de balans van de onderneming komt en ook geen beslag legt op de financieringscapaciteit. Per saldo wordt hierdoor op de balans het eigen vermogen van de onderneming versterkt ten opzichte van het totale vermogen. In jargon: de solvabiliteit verbetert.

Als de solvabiliteit niet zo’n belangrijke rol speelt, maar wel de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van fiscale regelingen zoals willekeurige afschrijving en investeringsaftrek, dan kan financial lease een goed alternatief zijn. Met name door deze fiscale faciliteiten wordt daarom bij bestelauto’s nogal eens voor deze leasevorm gekozen.

Wagenpark

Bij veel bedrijven met een eigen wagenpark is vaak veel tijd gemoeid met het beheer van deze auto’s. Naast financiële redenen is daarom de factor ‘gemak’ en de vermindering van de interne administratieve lasten vaak een belangrijke reden om te kiezen voor operational leasing.

XLLease biedt u ook belangrijke online managementinformatie over het gebruik van de auto’s. Zie de website voor een demonstratievideo.

Bovendien profiteert de lessee van de schaalvoordelen die een leasemaatschappij op basis van haar inkoopkracht verkrijgt. Denk hierbij aan kortingen op de inkoop van auto’s, collectieve verzekeringen en gestuurd schadeherstel.

In de praktijk blijkt dat vooral het uitsluiten van onzekerheden over toekomstige kosten een belangrijke reden is om te kiezen voor operational leasing.

Wil je meer weten over het lease van een auto bij XLLease of de mogelijkheden voor een wagenpark? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.