XLLeaseVeelgestelde vragenHoe wordt een leaseprijs berekend?

Hoe wordt een leaseprijs berekend?

De maandelijkse leaseprijs bevat bij operational lease een aantal componenten. Om een goed overzicht te krijgen van hoe een leaseprijs wordt berekend, maken we een onderverdeling in vaste kosten en variabele kosten.

Vaste kosten leaseprijs

Afschrijving

Nadat de verwachte restwaarde is vastgesteld kan op basis van de looptijd de afschrijving worden berekend. Dit is namelijk het verschil tussen het investeringsbedrag en de restwaarde.

Rente

Over de financiering van het investeringsbedrag is rente verschuldigd. Door de afschrijving van de auto gedurende de looptijd van het contract zal deze rentecomponent in de loop van de maanden afnemen. Om het leasebedrag per maand echter gelijk te houden wordt vaak gewerkt met een annuïteit voor de bepaling van de rente en de aflossing/afschrijving. Voor deze beide componenten samen is dan iedere maand hetzelfde bedrag verschuldigd, maar in het begin wordt daarvan meer toebedeeld aan de rente en verderop in de looptijd meer aan de afschrijving. Het gevolg daarvan is dat de auto tijdens het eerste gedeelte van de looptijd een hoge boekwaarde heeft.

Motorrijtuigenbelasting

Andere vaste kosten zijn de motorrijtuigenbelasting (ook wel houderschapsbelasting of wegenbelasting genoemd) en de verzekering. Deze kosten kunnen gedurende de looptijd veranderen. De leasemaatschappij heeft daar evenmin als de lessee invloed op . De kostenverandering zal in de regel dan ook in de leaseprijs worden doorberekend.

Beheerskosten

De beheerskosten vormen de vergoeding voor de dienstverlening door de leasemaatschappij. Wellicht lijkt leasing hierdoor duurder dan kopen, maar voor een zuivere vergelijking met een in eigendom aangeschaft wagenpark zou eigenlijk ook bij een eigen wagenpark een deel van alle overheadkosten (personeel, huur, inventaris, administratiekosten etc.) aan dat wagenpark moeten worden toegerekend.

Variabele kosten leaseprijs

Reparaties/onderhoud/banden

De kosten voor reparaties/onderhoud en banden zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de leasemaatschappijen per model en type auto. Uiteraard is ook de concrete manier van gebruik in de dagelijkse praktijk van grote invloed op de mate waarin reparaties nodig zijn. Goede managementinformatie over het gebruik van het wagenpark is dan ook belangrijk. Om de kosten van reparaties, onderhoud en banden in de hand te houden sluiten steeds meer leasemaatschappijen mantelovereenkomsten met aanbieders van onderhoud en service.

Brandstof

De brandstofkosten zijn een van de grootste kostenposten voor het autogebruik. In de calculatie zijn ze vaak meegenomen, maar dan met een afzonderlijke vermelding voor de brandstofkosten. Brandstofkosten kunnen immers niet anders dan op basis van de werkelijke kosten worden doorberekend.

Vervangend vervoer

Vervangend vervoer wordt niet altijd in de calculatie van de leaseprijs meegenomen. Bij personenauto’s is dit wel gebruikelijk (let in dat geval op de bepalingen over wanneer dit vervoer wordt ingezet, bijvoorbeeld na een eerste ‘ eigenrisico-dag’), maar bij bestelauto’s niet. De werkelijke kosten van het vervangende vervoer worden in dat laatste geval aan de lessee doorberekend.

Financial lease

Bij Financial Lease zijn met name de posten verzekering, motorrijtuigenbelasting, reparaties/onderhoud en banden, brandstof en vervangend vervoer niet in de leaseprijs opgenomen. Wel kan een Financial Lease met deze ‘service’-component aangevuld worden.

Wilt u een berekening op maat voor uw bedrijf? XLLease informeert u in een persoonlijk adviesgesprek. Samen bekijken we welke mobiliteitsoplossing voor uw bedrijf het beste is. Vraag direct een adviesgesprek aan.