Geen XLLease persoonsgegevens in RDC datalek

Geen XLLease persoonsgegevens in RDC datalek.
Geschreven door het Redactieteam
30-3-2021 | Leesduur 5 min
Geschreven door het Redactieteam, XLLease
30-3-2021 | Leesduur 5 min
Donderdag 25 maart 2021 is bekend geworden dat er een datalek is geweest bij het RDC. We verwijzen u hier naar het bericht en naar de site van het RDC. Dit datalek ligt buiten onze invloedssfeer, maar raakt wel onze dealerorganisatie en onze klanten. Dit betreuren wij zeer.
Onze dealers maken gebruik van software die mogelijk geraakt is. De kans is daardoor aanwezig dat voertuig- en persoonsgegevens die een klant bij de dealer heeft achter gelaten, gelekt zijn. De dealerorganisatie is in nauw contact met softwareleverancier RDC over de te nemen stappen.

Het kan zijn dat u vragen heeft over het datalek bij het RDC. In dat geval vragen we u om contact op te nemen met het telefoonnummer dat het RDC op hun site communiceert: 020 - 644 55 53.

Het RDC meldt dat het gaat om gegevens van september 2018 tot eind januari 2019. XLLease gebruikt het RDC alleen om data te ontvangen die zijn verkregen vanuit het bronbestand van de RDW. Wij brengen géén data in bij het RDC.
Bedrijfsinformatie
Geschreven door het Redactieteam
30-3-2021 | Leesduur 5 min
Geschreven door het Redactieteam | XLLease @ XLLease
30-3-2021
Lees meer over:
Delen