Peter de Bruijn

Directeur APAC Airconditioning B.V.


APAC Airconditioning startte in 1987 met de verkoop, installatie en onderhoud van hoogwaardige apparatuur om computerruimtes te conditioneren. De groei van internet betekende een enorme impuls voor APAC, vooral dankzij de toename van het aantal datacenters. APAC kan bogen op langdurige klantrelaties. “Bij sommige opdrachtgevers is inmiddels de derde generatie oplossingen van APAC in werking”, aldus Peter de Bruijn, directeur APAC Airconditioning B.V. Het accent op duurzaam conditioneren is groot: “Dus vinden we het ook normaal om ons wagenpark zoveel mogelijk te verduurzamen.”

Bijzonder is dat de weinige concurrenten van APAC eigendom zijn van een fabrikant, en dit werk erbij doen. Peter: “APAC is als gespecialiseerde leverancier van apparatuur voor het conditioneren van computer- en telecomruimten de nog enige particuliere onderneming. Concurrentie zijn vestigingen van diverse fabrikanten. APAC maakt gebruik van alle voordelen van een particulier bedrijf. Ook maakt APAC al bijna 30 jaar het verschil met snelle en ‘first time right’ dienstverlening en is 24/7 inzetbaar, het hele jaar door.”

Permanent innoveren

Innovatie is de key driver in deze business. Peter: “Alle energie om computerruimtes te koelen is in principe verloren energie. Dus ligt het accent er heel zwaar op om dit zo energiezuinig mogelijk te doen. Voorheen waren er dure en energieverslindende installaties nodig voor koelwater. Inmiddels is door innovatie het energieverbruik door dit soort systemen in 15 jaar gereduceerd tot circa 10% van wat er vroeger nodig was. Ook innoveren we op het gebied van bereikbaarheid, uitleesbaarheid en bestuurbaarheid van dit soort apparatuur via internet of building management systems. Wat we vroeger met een fysieke schakelaar ter plekke deden, doen we nu steeds meer digitaal op afstand.” De next step in de visie van Peter is dat warmte die ontstaat uit het gebruik van computers door APAC zal worden hergebruikt of aangeboden aan industrieterreinen of woonwijken: “Dit zal een vast onderdeel worden van duurzame energievoorziening in Nederland, is mijn mening. Enerzijds maken we onze oplossingen duurzamer, anderzijds gaan we veel duurzamer om met het benutten van restwarmte.”

Probleemloze overstap naar XLLease

APAC least een deel van haar auto’s sinds 2002 van Mobility Partners. Inmiddels is deze partij overgenomen door en volledig geïntegreerd in XLLease: “Wij zijn overtuigd meegegaan met de overname. De voormalige eigenaren hebben een voortreffelijke overdracht verzorgd naar XLLease. Directeur Frank van Klink is een rots in de branding binnen XLLease en ook alle medewerkers dragen hetzelfde gen. Het management van XLLease is duurzaam verbonden aan XLLease en dat was voor mij een geruststellende factor in mijn beslissing om, met een deel van ons wagenpark, over te stappen naar XLLease. Eveneens zijn alle medewerkers waar wij contact mee hadden gebleven. Feitelijk is dus alles hetzelfde gebleven voor ons.”

Hechte band met XLLease

APAC heeft in totaal zo’n 32 leaseauto’s rijden, een mix van 24 busjes en 8 personenauto’s: “Daarvan leasen we 22 voertuigen bij XLLease. Wij proberen altijd eerst een wens tot een nieuwe leaseauto bij XLLease onder te brengen. Misschien komen we niet altijd tot elkaar, maar zij zijn wel altijd de eerste gesprekspartner voor ons. De relatie met XLLease is hechter dan met de andere leasepartijen. XLLease doet beduidend meer dan een offerte en factuur zenden. Andere leasepartijen bezoeken je eigenlijk nooit en bellen ook niet, behalve als er eens iets is. Die band zou je koud kunnen noemen. De band met XLLease is warm en dat is in leaseland toch een uitzondering.”


Accent op duurzaam rijden

Duurzaam rijden is van groot belang voor APAC: “We hebben een wagenpark dat gedeeltelijk elektrisch aangedreven is. Circa 5 jaar geleden ben ik zelf een elektrische auto gaan rijden. Ook hebben we de medewerkers aangeboden om elektrisch te rijden. Dat was weliswaar duurder voor het bedrijf, maar we hebben daar in het kader van duurzaamheid bewust zelf op gestuurd richting de medewerkers. Kijk, onze apparatuur voor het conditioneren van computerruimtes maken we graag zo duurzaam mogelijk. Het zou dan vreemd zijn als we hetzelfde niet met ons wagenpark zouden doen.”

Gewenste flexibiliteit

De flexibiliteit die XLLease APAC biedt, is groot. Peter: ”Doorgaans sluiten we leasecontracten voor 5, 6 jaar af, als de kilometers dat toelaten. Maar wat als er innovaties aankomen die goed bruikbaar zijn voor onze diensten? Zoals hybride en elektrisch aangedreven rijden? Dan is het vervelend langdurig aan een contract en dus een fysieke auto vast te zitten. Terwijl ik over zou willen schakelen naar een meer duurzame en innovatieve auto. XLLease gaat hier proactief en flexibel mee om, meer dan andere leasepartijen. Zij informeren ons tijdig zodat we sneller kunnen switchen. XLLease stelt ons in staat door die tijdige informatievoorziening op elk moment de juiste besluiten over onze mobiliteit te kunnen nemen.”

“De relatie met XLLease is hechter dan met andere leasemaatschappijen”