Rapportage werkgebonden personenmobiliteit vanaf 2024

Op een efficiënte manier voldoen aan de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit? Lees hier hoe de Shuttel-app daarmee helpt en krijg inzicht!
Geschreven door het Redactieteam
9-11-2023 | Leesduur 7 min
Geschreven door het Redactieteam, XLLease
9-11-2023 | Leesduur 7 min
Rapportage werkgebonden personenmobiliteit vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers met meer dan 100 medewerkers alle zakelijke en woon/werk-verplaatsingen van hun medewerkers registreren om inzicht te krijgen in de hoeveelheid CO2-uitstoot die voortkomt uit zakelijke mobiliteit. Dit op grond van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ (WPM). De regeling moet de overheid inzicht geven in de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit en zorgen voor het terugdringen van die uitstoot. Maar hoe voldoet u op een efficiënte manier aan de nieuwe rapportageplicht?

Rapporteren: hoe en wat

Met ingang van bovengenoemde datum moeten werkgevers de gemaakte kilometers door hun werknemers verplicht bijhouden. Dat gebeurt per vervoers- en brandstoftype, met een uitsplitsing naar woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Werkgevers moeten het volgende rapporteren: aantal kilometers, gebruikt vervoersmiddel en type brandstof (zie onderstaand schema). Uiterlijk 30 juni 2025 kunnen werkgevers de rapportage over 2024 indienen, via de website van RVO. De regeling geldt niet voor andere voertuigen, zoals bestelauto’s met grijs kenteken.

subsidies

 

Wie valt er onder de regeling werkgebonden personenmobiliteit?

Organisaties met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Ook kleinere bedrijven en instellingen kunnen echter rapportages indienen. Dat is dan op vrijwillige basis. Ook organisaties met minder dan 100 medewerkers kunnen zo toch hun steentje bijdragen aan het duurzame doel van de regeling.

Verduurzaming als doel

Doel van het besluit werkgebonden personenmobiliteit, is om werkgevers te stimuleren om hun woon/werk- en zakelijke mobiliteit verder te verduurzamen. Werkgevers mogen zelf weten hoe ze dat doen. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van thuiswerken, of werknemers met een leaseauto te laten kiezen voor een elektrische auto, waarvan de uitstoot nul is.

Collectief plafond, maar individuele norm is mogelijk

De regeling moet zorgen voor een CO2-reductie van minimaal 1,5 megaton in 2030. Uitgangspunt hierbij is een collectief plafond voor alle grote werkgevers samen. De rapportageplicht geldt zolang blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende daalt. Is dat niet het geval? Dan is vanaf 2025 een individuele norm per bedrijf of instelling mogelijk. Ze moeten dan specifieke maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van werkgebonden mobiliteit omlaag te brengen.

Efficiënt rapporteren werkgebonden personenmobiliteit

De rapportageplicht zorgt voor veel extra administratieve lastendruk voor werkgevers. Om daar wat aan te doen is er de handige totaaloplossing van Shuttel voor CO2-rapportage en duurzame mobiliteit. De Shuttel-app registreert alle reisbewegingen van medewerkers, ongeacht het vervoermiddel, inclusief de CO2-uitstoot per rit. Deze gegevens zijn de basis voor een duidelijk overzicht dat u vervolgens in een handomdraai kunt indienen. Wilt u meer weten over Shuttel? Kijk dan op www.shuttel.nl.

Helder advies

Heeft u vragen over de verplichte rapportage werkgebonden personenmobiliteit en wat daar allemaal bij komt kijken? Neemt u dan contact op met XLLease. Onze ervaren leaseadviseurs en accountmanagers helpen u graag en staan u bij met heldere en inzichtelijke adviezen over de nieuwe rapportageplicht.


Auto nieuws
Geschreven door het Redactieteam
9-11-2023 | Leesduur 7 min
Geschreven door het Redactieteam | XLLease @ XLLease
9-11-2023
Lees meer over:
Delen