XLLeaseNieuwsHaal nóg meer uit uw plug-in hybrid electric vehicles met de XLLease EV-Wijzer

Haal nóg meer uit uw plug-in hybrid electric vehicles met de XLLease EV-Wijzer

Geplaatst op vrijdag 7 april 2017 door Frank van Klink

Internationaal is een enorme versnelling zichtbaar naar plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) en electric vehicles (EV). De stevige ambities uit het klimaatakkoord vinden door heel Europa en de rest van de wereld hun weerslag in afspraken en stimuleringsregelingen. Het aantal elektrische auto’s, waaronder PHEV’s, is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2016 rijden er al zo’n 90.000 PHEV’s in Nederland en die groei zet door.

PHEV: Een zuinige auto

De PHEV is in potentie een zeer zuinige auto. De kunst is om als bedrijf deze innovatieve technologie optimaal renderend in je autoregeling op te nemen. Een actuele vraag, want 95% van alle PHEV’s wordt zakelijk ingezet. Zij rijden echter gemiddeld slechts 30% elektrisch. Veel van onze klanten vragen XLLease hoe zij dat aandeel elektrische kilometers kunnen verhogen. Een PHEV kan een heel schone auto zijn waarmee u uw wagenpark veel efficiënter en duurzamer maakt. U heeft als werkgever hierin een belangrijke faciliterende, ondersteunende en sturende rol. Dit zorgt voor een duurzamer en meer kostenefficiënt beleid voor bedrijfswagens. XLLease kan u hierin adviseren, onder andere met de onlangs geactualiseerde EV-Wijzer.

EV-Wijzer: Sturen op Stekkeren

De VNA en Natuur & Milieu hebben alle tips op dit punt verzameld in de EV-Wijzer genaamd ‘Sturen op Stekkeren’. Deze verscheen in 2014 voor het eerst en is recent volledig geactualiseerd. In deze versie is ook de input uit een onderzoek van Natuur & Milieu onder 108 organisaties verwerkt. Het elektrische potentieel van PHEV’s wordt nog onvoldoende benut door 75% van de berijders. ‘Sturen op Stekkeren’ helpt u bij het optimaliseren van het gebruik van PHEV’s in uw leasevloot. We bieden u als wagenparkbeheerder, MVO- of HR-manager een overzicht van overwegingen, ‘best practices’ en tips van andere werkgevers om goed gebruik van PHEV’s te bevorderen.

Antwoord op praktische vragen

‘Sturen op Stekkeren’ geeft u antwoord op vragen als: Voor welke werknemers is een PHEV geschikt? Welke laadfaciliteit is nodig – thuis en op het werk? Welke afspraken kan een werkgever maken over brandstofverbruik en monitoring? Hoe kunnen werknemers gestimuleerd worden zo veel mogelijk elektrisch te rijden?

Accent op verbeteren van prestaties

Kortom, de geactualiseerde EV-Wijzer richt zich nu vooral op het verbeteren van de prestaties van de auto’s die u al heeft rijden. De vraag is niet alleen meer óf u PHEV’s in uw wagenpark neemt, maar vooral hóe u zorgt voor optimalisatie van het gebruik. XLLease zet dit hoogwaardige document daarom graag in om u nog beter te adviseren over de zakelijk optimale inzet van de PHEV. Zowel op het vlak van duurzaamheid als bedrijfseconomisch gezien, en uiteraard vanuit het financiële perspectief van uw medewerkers.

De XLLease EV-Wijzer ligt voor u klaar

Met deze nieuwe EV-Wijzer wil XLLease u helpen om ervoor te zorgen dat uw werknemers de plug-in hybrides gebruiken zoals deze zijn bedoeld: door zo veel mogelijk kilometers elektrisch te rijden. Dit bespaart u als werkgever brandstofkosten en levert een veel lagere CO2-footprint op. Als u dat wenst, gaan wij graag met u in gesprek over de EV-Wijzer. Dat kan persoonlijk, maar wij kunnen u ook een exemplaar toezenden. Uiteraard kunt u ‘m ook downloaden.

Frank van Klink