XLLeaseVeelgestelde vragenWat is netto operational lease?

Wat is netto operational lease?

Bij netto operational lease zijn de aanvullende diensten, die een leasemaatschappij normaliter bij operational lease aanbiedt, niet inbegrepen bij de leaseovereenkomst. Het onderhoud, eventuele reparaties en schadeafhandeling moet de lessee dan zelf verzorgen. Doordat de leasemaatschappij het onderhoud niet kan sturen en hierdoor geen zicht heeft op de status van de auto, zal zij voorzichtiger zijn bij het inschatten van de restwaarde dan bij een overeenkomst met een reguliere operational lease. Netto operational lease kan een oplossing zijn wanneer u vooral voor leasing kiest vanwege het feit dat u de auto’s wilt financieren zonder deze auto’s op uw bedrijfsbalans te krijgen.

Financial lease is dan geen optie omdat u de auto’s dan wel op uw balans moet activeren. Omdat het bij netto operational lease in wezen gaan om een off-balance financiering, heeft de lessee vrijwel altijd een koopoptie zodat hij de mogelijkheid heeft de auto na afloop van het contract over te nemen.

Solvabiliteit verbetert met netto operational lease

Deze ‘off-balance’ financieringsvorm zorgt ervoor dat de solvabiliteit van de onderneming verbetert. Immers, het eigen vermogen neemt verhoudingsgewijs toe omdat het balanstotaal afneemt. Dit wordt wel aangeduid met ‘balansverkorting’.

Voorbeeld:

Bij aanschaf van auto’s voor in totaal € 125.000 met een bancaire geldlening van eveneens € 125.000 ziet de balans van De Lange B.V. er als volgt uit:

berekening netto operational lease

De solvabiliteit bedraagt: € 54.782/€ 264.008 = 20,7%

Zou deze B.V. de auto’s niet zelf aankopen maar operational leasen, dan ziet de balans er als volgt uit:

berekening netto operational lease

De solvabiliteit bedraagt nu: 54.782/139.008 = 39,4%

Op dit moment wordt er wereldwijd gewerkt aan nieuwe accountancy standards op grond waarvan met name beursgenoteerde bedrijven over een aantal jaar verplicht zullen worden de waarde van hun gebruiksrecht van gehuurde of geleasde goederen op hun balans te activeren. Dat geldt ook voor auto’s voor zover het geen short lease betreft. Of deze nieuwe standards ook daadwerkelijk in deze vorm ingevoerd worden, is op dit moment overigens nog met veel onzekerheid omgeven. Voor bedrijven die de IFRS-boekhoudregels niet toepassen (en hieronder valt het overgrote deel van het MKB-bedrijfsleven) verandert er op dit punt echter niets.