XLLeaseNieuwsRechtbank doet uitspraak in proefprocedures btw privégebruik auto

Rechtbank doet uitspraak in proefprocedures btw privégebruik auto

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 door XLLease

Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd bezwaar gemaakt tegen de afdracht van btw over het privégebruik van de auto’s van de zaak op basis van deze nieuwe regels. Die bezwaren zullen nog enige tijd worden aangehouden. Met de uitspraken staat de uitkomst namelijk nog niet definitief vast. Deze proefprocedures gaan nu óf in hoger beroep naar het Gerechthof óf direct naar de Hoge Raad. Wij houden u van het verloop hiervan op de hoogte.

Rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan in drie proefprocedures over de per 1 juli 2011 ingevoerde nieuwe wetgeving voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak.

Vóór 1 juli 2011 was de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak gekoppeld aan de loonbelastingbijtelling. Dit leverde volgens eerdere uitspraken echter een niet toegestane fiscale discriminatie op tussen auto’s met 25% bijtelling en auto’s met een lagere bijtelling. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom voor iedereen een btw-heffing over het privégebruik op basis van het werkelijke aantal privékilometers. Als dat aantal niet bekend is, kan gekozen worden voor een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Vanaf het zesde gebruiksjaar is dat forfaitaire percentage dan 1,5%.

Onomstreden is deze nieuwe wetgeving echter niet. Er lopen diverse proefprocedures over. Dat betreft geselecteerde zaken die op belangrijke onderdelen van elkaar verschillen, zodat over alle geschilpunten een rechterlijke uitspaak verkregen wordt. De eerste uitspraken zijn er nu. De uitkomst pakt echter positief voor de fiscus uit.

Een belangrijk discussiepunt is bijvoorbeeld de vraag of de wettelijke regeling voor de btw-heffing voor privégebruik wel geldt voor auto’s met een operational leasecontract. De specifieke regeling geldt hiervoor volgens de rechter inderdaad niet, maar voor deze auto’s geldt volgens Rechtbank Gelderland wèl de algemene regeling die de aftrek van btw beperkt tot het zakelijke gebruik.

Een ander discussiepunt betreft het mogen gebruiken van een geschat aantal privékilometers en een geschat brandstofverbruik, zodat de btw-heffing op dat geschatte privévoordeel kan worden gebaseerd. De rechtbank gaat hier niet in mee. Als er geen concrete gegevens bekend zijn, kan de forfaitaire regeling gebruikt worden. Wellicht dat in hoger beroep meer duidelijkheid ontstaat over het gebruik van statistische gegevens omtrent het privégebruik. Dat is nu nog niet concreet aan de orde geweest.

Ook de stelling dat er geen sprake meer dient te zijn van een afzonderlijke btw-heffing over het privégebruik als er sprake is van een eigen bijdrage door de werknemer, werd door de rechtbank verworpen. De wettelijke regeling dient volgens de rechtbank ter voorkoming van misbruik en is daarom toegestaan.