XLLeaseNieuwsPersberichtenJack Pieterson en Frank van Klink: bedankt!

Jack Pieterson en Frank van Klink: bedankt!

Geplaatst op dinsdag 5 september 2017 door Liane Dijkslag

Jack Pieterson en Frank van Klink zijn bij hun afscheid op 5 juli 2017 als bestuurder VNO-NCW Stedendriehoek benoemd tot Lid van Verdienste van VNO-NCW Midden. De vereniging is veel dank verschuldigd aan Frank en Jack, die zich jarenlang bijzonder en onderscheidend hebben ingezet voor de vereniging.

Frank van Klink, directeur XLLease, was vanaf 2008 bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek en vanaf het begin een zeer betrokken bestuurder. Hij was aanwezig bij vrijwel alle bijeenkomsten van de vereniging, zowel in de Stedendriehoek als bij bijeenkomsten van Midden en de halfjaarlijkse ALV’s. Hij is mede-initiatiefnemer van de in 2009 gestarte Miljoenennotabijeenkomsten bij Paleis Het Loo, die inmiddels een begrip zijn in de regio. Frank was de verantwoordelijke bestuurder voor de ledenbinding en onder zijn leiding is het ledental gestaag gegroeid, met 215 leden op het hoogtepunt. Dankzij de inzet van Frank is de samenwerking tussen Apeldoornse ondernemers en het college de laatste jaren sterk verbeterd en gestabiliseerd.

Jack Pieterson, algemeen directeur Smurfit Kappa Zedek, was vanaf 2009 vice-voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek en een eerdere periode ook al bestuurslid. Hij maakte perfect onderscheid tussen relatie, proces en inhoud en wist op dit laatste feilloos – ongeacht welk onderwerp -, in eigen woorden weer te geven waar het om draaide. Jack is grondlegger van de Strategische Board Stedendriehoek, een van de eerste Economic Boards in Oost-Nederland. Hij is daarnaast jarenlang bestuurslid geweest van Stedendriehoek Innoveert, dat nu is opgegaan in Cleantech Regio Development, om uitvoering te geven aan de doelen van de Strategische Board Stedendriehoek.

Bij het uitreiken van de certificaten ‘Lid van Verdienste’ benadrukte VNO-NCW Midden-voorzitter Jacco Vonhof: “Hun bijdrage aan VNO-NCW Stedendriehoek is van onschatbare waarde geweest en dit willen we graag waarderen en kracht bijzetten door hen een speciale plek binnen onze vereniging te geven. Jack en Frank hebben zich decennia lang door hun ijver en intense betrokkenheid voor VNO-NCW Stedendriehoek buitengewoon verdienstelijk gemaakt, voor de vereniging, maar vooral ook voor het bedrijfsleven in de Stedendriehoek”.