XLLeaseNieuwsPersberichtenKeurmerk Private Lease

Keurmerk Private Lease

Geplaatst op dinsdag 2 februari 2016 door XLLease

XLLease in absolute voorhoede met geslaagde audit voor het nieuwe Keurmerk Private Lease

Geen ontwikkeling in lease zo actueel of XLLease reageert daar direct op met een gefundeerde visie en vaak ook een bijpassend nieuw product of dienst. Neem de eerdere signalen dat de leasesector verrijkt zou gaan worden met een gloednieuw Keurmerk Private Lease. XLLease kwam direct in actie, aan haar stand verplicht, en kan nu trots melden tot de eerste voorhoede te behoren van nu 30 hiervoor gecertificeerde leasebedrijven. Een unieke certificering die precies samenvalt met de officiële introductie van het onafhankelijke Keurmerk Private Lease in Nederland. Een voorbode voor nieuwe ontwikkelingen binnen XLLease.

Het leasen van een auto is nog steeds onverminderd populair, en daarnaast is vooral de variant Private Lease al enige tijd in opkomst. Private Lease is in 2015 zelfs explosief gegroeid. Vooral de AFM drong aan op een goede definiëring van het soort contract dat de consument hiervoor afsluit. Zou dit namelijk juridisch gezien een beleningscontract zijn, dan valt dit leasecontract onder de Wet financiële dienstverlening. De regelgeving die hiermee gepaard gaat, bracht de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en een aantal vooruitstrevende leasemaatschappijen, waaronder XLLease, ertoe voor professionele zelfregulering te kiezen. Hiermee kan de automotive consument beschermd worden tegen malafide aanbieders van Private Lease én valt de consument die aan Private Lease doet binnen een correct fiscaal-juridisch kader.

XLLease: één van de eerste 30 gecertificeerden

In de tweede helft van 2015 is de zelfregulering inhoudelijk opgesteld en getoetst op basis van het wettelijk voorgeschreven principe van tweezijdige voorwaarden. Organisaties zoals de AFM, SER, BKR en de Consumentenbond hebben op grond van die exercitie inmiddels al akkoord gegeven aan het nieuwe keurmerk. Op maandag 1 februari 2016 is het Keurmerk
Private Lease officieel van kracht geworden. De Consumentenbond heeft laten weten dat ze actief gaat verwijzen naar dit keurmerk. En zoals gezegd: XLLease behoort tot de absolute kopgroep van de eerste 30 gecertificeerden, uiteraard na een zwaar audittraject.

Onafhankelijke stichting voor Keurmerk Private Lease

Het keurmerk zal worden ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Er komen gedragscodes voor deelnemers  met daarnaast een geschillencommissie waarvan de uitspraken dienen gerespecteerd te worden. Het keurmerk staat overigens ook open voor niet VNA-leden. De voorwaarden voor het keurmerk worden eveneens onderdeel van het ‘gewone’ lidmaatschap van de VNA. Wat die eisen betreft: Private Lease moet de kenmerken hebben van een huurproduct en niet van een financiering, met alle operationele aspecten daaromheen. Daar hoort onder andere dus ROB bij, vervangend vervoer, MRB, verzekeringen en pechhulp. Ook zal de consument worden getoetst en geregistreerd bij BKR. Daarnaast zal er een beoordeling plaatsvinden over het financieel draagvlak van de consument.

Voorbode voor nieuwe ontwikkelingen binnen XLLease

In de inleiding staat het al: XLLease anticipeert voortdurend op positieve ontwikkelingen op het gebied van lease. De opkomst, en nu dus doorbraak, van Private Lease is niet alleen aanleiding voor XLLease om als één van de eersten gecertificeerd te worden voor het Keurmerk Private Lease. Aanvullend hierop zal XLLease namelijk in 2016 de markt informeren over een nieuwe marktpropositie op dit terrein.