XLLeaseNieuwsHoge Raad: Verschil in bijtellingscategorieën niet discriminerend

Hoge Raad: Verschil in bijtellingscategorieën niet discriminerend

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 door XLLease

Levert het verschil in bijtellingstarieven geen verboden ongelijke behandeling op? En mocht de wetgever het bijtellingsforfait überhaupt wel zo in de wet opnemen?

Op die vragen heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in belastingzaken, vorige week een antwoord gegeven.

Deze vragen waren in geschil in een zaak van iemand die over het jaar 2008 een bijtelling had gekregen voor de door hem privé gebruikte Citroën C5 van zijn werkgever.

Deze berijder voerde aan dat de formele wetgever in de eerste plaats niet eens bevoegd was om artikel 13bis van de Wet LB 1964 in te voeren, omdat de wetgever die bevoegdheid tot het stellen van waarderingsregels voor niet in geld genoten loon had gedelegeerd aan de uitvoerende macht. Dat neemt volgens de Hoge Raad echter niet weg dat de wetgever zelf ook bevoegd is gebleven om deze wettelijke bepaling in te voeren.

Voor de praktijk wellicht nog belangrijker is de vraag of het verschil in bijtellingscategorieën geen verboden ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert. Dit onderscheid valt volgens de Hoge Raad echter binnen de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever en het onderscheid is bovendien “niet van iedere redelijke grond ontbloot”. De Hoge Raad verwees daarnaast naar zijn arrest van 12 april 2013 waarin geoordeeld werd dat milieudoelstellingen als fiscale beleidsdoelstellingen een aanvaardbare grond vormen voor het maken van onderscheid in bijtellingspercentages.

Voor aanpassing van het bijtellingssysteem met de diverse gunstige regelingen voor zuinige en zeer zuinige auto’s is dan ook geen reden.