XLLeaseNieuwsGeen verlaging boete bij onjuist gebruik handelaarskenteken

Geen verlaging boete bij onjuist gebruik handelaarskenteken

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 door XLLease

Wat is het fiscale gevolg als een auto waarop normaliter het MRB-nihiltarief van toepassing zou zijn, tot de handelsvoorraad van een autobedrijf behoort en vervolgens zonder handelaarskenteken voor een proefrit wordt gebruikt?

Voor auto’s die tot de handelsvoorraad van een autobedrijf behoren, hoeft niet per auto afzonderlijk MRB (wegenbelasting) betaald te worden. Gebruik voor proefritten en dergelijke is dan mogelijk, mits de voorzien is van de bekende groen handelaarskentekenplaten.

In een recente zaak was een voorraadauto echter zónder zulke groene platen gebruikt. Dat gebruik was door de belastingdienst waargenomen. Gevolg: naheffing van MRB met een boete van 100%. In beroep oordeelde de rechter dat de boete verlaagd moest worden tot 10%, omdat de auto zelf MRB-vrij zou zijn als hij niet tot de handelsvoorraad zou hebben behoord.

De inspecteur ging echter in hoger beroep. Inmiddels is ook die uitspraak gepubliceerd. Het Gerechtshof acht het aspect van het MRB-nihiltarief niet relevant. Als de auto tot de handelsvoorraad behoort, wordt er volgens het Gerechtshof helemaal niet naar de individuele voertuigen uit die voorraad gekeken, maar wordt een forfaitaire MRB-heffing berekend. Verlaging van de boete is dan niet op zijn plaats.

Ook voor auto’s met een zeer lage CO2-uitstoot die normaliter een MRB-nihiltarief zouden hebben, blijft het dus belangrijk om de voorwaarden van het handelaarskenteken zorgvuldig na te leven.