XLLeaseNieuwsAchteraf opgestelde rittenregistratie voorkomt bijtelling niet

Achteraf opgestelde rittenregistratie voorkomt bijtelling niet

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 door XLLease

De rittenregistratie blijft een belangrijk bewijsmiddel als tegenbewijs tegen de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak. Een recente uitspraak toont opnieuw het belang van een zorgvuldige rittenregistratie aan.

Als door de werkgever een auto van de zaak ter beschikking is gesteld, is privégebruik het wettelijke uitgangspunt. Alleen als met een rittenregistratie, of op een andere sluitende manier, blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privéritten is gebruikt, blijft de bijtelling achterwege.

In deze nieuwe uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem ging het om de vraag of voldaan was aan deze tegenbewijsregeling. De rechters waren van oordeel dat dit niet het geval was. De argumenten die zij daarvoor aanvoerden waren in de eerste plaats dat de kilometeradministratie achteraf was opgesteld aan de hand van de zakelijke agenda, waarin slechts locaties en geen kilometerstanden e.d. genoemd werden. Ook was van geen enkel moment gedurende het jaar de feitelijke kilometerstand bekend. Controle op basis van kilometergegevens was daardoor niet mogelijk. Daarnaast waren op drie dagen bekeuringen opgelopen, terwijl die locaties niet overeenkwamen met de rittenregistratie. Ook waren op 2 dagen onjuiste afstanden vermeld, wat qua kilometerstand doorwerkt in de resterende kilometeradministratie. Tenslotte nam het Hof nog mee dat de auto volgens de kilometeradministratie voor 426 kilometer voor privédoeleinden was gebruikt, zodat een beperkt aantal extra privékilometers al tot een overschrijding van de grens van 500 kilometer leidt.

De aanvullende toelichting door de berijder legde onvoldoende gewicht in de schaal om te kunnen beslissen dat de berijder geslaagd was in zijn bewijslast dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden was gebruikt.

Het Gerechtshof kwam hierdoor helaas niet meer toe aan de interessante vraag of de gereden kilometers tussen het woonadres van de toenmalige vriendin (inmiddels echtgenote) van de berijder en zijn bedrijfsadres zakelijk woon-werkverkeer was of dat het privékilometers waren.