XLLeaseDisclaimer FAQ

Disclaimer FAQ

Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van deze vragenen antwoorden de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs noch de uitgever enige aansprakelijkheid voor het gebruik van de in de veelgestelde vragen opgenomen informatie zonder uitdrukkelijke betrokkenheid van de auteurs bij advisering in het concrete geval en staan zij niet in voor afwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden.

Deze content is afgesloten per mei 2014 en gebaseerd op de per 27 mei 2014 geldende stand van wetgeving en jurisprudentie.  

© Mei 2014. Copyright van deze uitgave berust bij AMDautomotive fiscalisten B.V. Zij behoudt zich alle rechten voor. Niets uit dezeuitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.