WLTP? Wat moet ú ermee?
XLLeaseBlogs van XLLeaseWLTP? Wat moet ú ermee?

WLTP? Wat moet ú ermee?

Geplaatst op woensdag 16 mei 2018 door Frank van Klink

De CO2-uitstoot van auto’s gaat onder een nieuwe regeling vallen. Deze heet de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en vervangt de New European Driving Cycle (NEDC) die stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Door ontwikkelingen in autotechniek en rijomstandigheden is deze inmiddels achterhaald. De EU ontwikkelde daarom een nieuwe test: de WLTP.

Beter beeld van werkelijk verbruik

Laboratoriumtests zoals de WLTP worden gebruikt om het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van vervuilende stoffen van personenauto’s te meten. Uiteraard onder testcondities die zijn vastgelegd in Europese wetgeving. De WLTP-cyclus is ontwikkeld met behulp van realistische rijgegevens, verzameld vanuit de hele wereld. Hierdoor meet de WLTP het daadwerkelijke  verbruik van auto’s. De Europese auto-industrie staat open voor deze nieuwe test. Sterker nog: zij droeg actief bij aan de ontwikkeling ervan.

Speciale benadering in EU

De WLTP is feitelijk een mondiale testcyclus voor diverse regio’s in de wereld. Zodat ook CO2-uitstoot en uitstoot van vervuilende stoffen mondiaal vergelijkbaar zouden zijn. Hoewel de WLTP een wereldwijde gemeenschappelijke focus heeft, zullen de EU en andere regio’s de test op uiteenlopende manieren toepassen. Dit is per land afhankelijk van wetgeving en behoeften van het wegverkeer.

Gedifferentieerd meten met WLTP

De WLTP-rijcyclus is verdeeld in vier delen met verschillende gemiddelde snelheden: laag, gemiddeld, snel en zeer snel. Elk deel meet een variatie aan rijfasen, stops, acceleraties en remacties. Van elk bepaald type auto, komt er een test voor elke aandrijflijn, zoals motor- en versnellingsbakcombinaties. Dit leidt tot een WLTP-uitkomst voor de auto in zijn lichtste versie, dus de meest zuinige, en zwaarste versie, de minst zuinige.

Direct van invloed op autoprijzen

Tussen 1 september 2017 en 1 september 2018 gaan stapsgewijs alle nieuw geproduceerde auto’s over op de Europese WLTP-test. Duidelijk is dat deze test een stuk strenger is bij het vaststellen van het officiële brandstofverbruik en de emissies van nieuwe auto’s dan de bestaande, verouderde, NEDC-testcyclus. Dit heeft invloed op de BPM per auto, want deze is immers direct gekoppeld aan de officiële CO2-uitstoot. Daardoor gaan we in de markt allerlei veranderingen in autoprijzen zien. Dit kan er in Nederland toe leiden dat bepaalde auto´s met bepaalde opties gecombineerd duurder gaan worden.

Tegenstrijdige bewegingen

Voor ons als leasebedrijf wordt het daardoor steeds lastiger om prijzen van auto´s te bepalen. En voor de consument wordt het door de WLTP steeds moeilijker om de prijzen te vergelijken. Eén ding is zeker: alle auto´s worden door de WLTP wel wat duurder, zoals we nu kunnen beoordelen. WLTP leidt momenteel tot allerlei hick ups, zoals stilliggende fabrieken. Eveneens wordt de aanvoer van auto´s er instabieler door. Enerzijds lopen voorraden op, terwijl er dan weer voor andere auto´s juist schaarste optreedt. Dat zorgt met elkaar voor een enorme uitdaging.

Onze garantie: altijd een maatwerkadvies

Het gaat erom dat XLLease al vóór het kantelmoment van 1 september voor u uit de juiste voorraad kan putten. Wij kunnen nog geen garanties geven over de WLTP-situatie na 1 september, omdat heel veel nog onduidelijk is. Wat wij u wel garanderen, is dat we de ontwikkelingen op de voet volgen. Of u nu één auto bij ons leaset, of een compleet wagenpark: vanuit de WLTP zoals deze straks concreet uitpakt, ontvangt u van XLLease altijd het voor úw situatie beste maatwerkadvies.

Frank van Klink