Waar hebben we het eigenlijk over? MaaS?
XLLeaseBlogs van XLLeaseWaar hebben we het eigenlijk over? MaaS?

Waar hebben we het eigenlijk over? MaaS?

Geplaatst op woensdag 11 juli 2018 door XLLease

Voordat je met elkaar in discussie gaat, over welk onderwerp dan ook, vind ik het zelf nuttig om eerst de begrippen waaróver je met elkaar discussieert helder te definiëren. Hoe fel de discussie dan ook wordt: Je sprint met elkaar in ieder geval in gelijke mate uit de verbale startblokken weg. Ik heb dat bijvoorbeeld momenteel met de begrippen Mobiliteit as a Service (MaaS), mobiliteitsbudget en autodelen.

Over MaaS in relatie tot de automotive lees ik steeds vaker. Dit begrip gaat niet over het bezit van een vervoersmiddel, maar alleen om het feitelijke vervoer zelf. Hoe kom ik zo efficiënt mogelijk van A naar B zonder te investeren in de hardware van een vervoersmiddel? Dit wordt vaak verward met het begrip mobiliteitsbudget. Dit geld wordt door medewerkers doorgaans in zijn geheel aan een leaseauto besteed.

MaaS en autodelen. Is dat hetzelfde?

Tijdens een recente meeting met sprekers uit de automotive gaf elke spreker zijn visie op MaaS, maar óók op autodelen. Ineens had ik het gevoel dat ik de inleiding van deze blog weergaf. Want waar hebben we het nu over als we die twee begrippen hanteren? Is MaaS hetzelfde als autodelen? Of is autodelen een onderdeel van MaaS? Kortom, het ontleden van dit soort, voor de automotive essentiële begrippen, is van groot belang om überhaupt een goede discussie met elkaar te voeren.

Eindelijk een goed voorbeeld van overheidsbemoeienis

Overigens, één van de Nederlandse sprekers tijdens deze meeting werkt voor de Finse startup Whim. In abonnementsvorm en heel eenvoudig knopen zij via een app digitaal allerlei transportmogelijkheden aan elkaar, nu nog alleen in Helsinki. Ik beschouw wat zij doen als een pure vorm van MaaS, omdat het veel verder gaat dan autodelen. In een discussie met deze spreker kwam ik tot een belangrijk inzicht. Waarom is Whim een succes? Ik moest onderkennen, als fan van zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis bij ondernemende initiatieven, dat juist de Finse overheid in Whim een stimulerende rol speelt. Zij participeert niet in dit commerciële initiatief, maar heeft wel gesteld dat alle relevante partijen, in nu nog alleen de hoofdstad Helsinki verplicht zijn om samen te werken in dit initiatief. En wel vanuit het perspectief om Helsinki, niet door de toenemende verkeersstromen dicht te laten slibben. De overheid heeft dus niet gesteld hóe dit initiatief zich zou moeten ontwikkelen, maar heeft de partners wél de verplichting tot samenwerking opgelegd. Eigenlijk een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking. Dit betekent zelfs dat Uber, die zich eerder terugtrok uit Helsinki, nu opnieuw een kans krijgt om mee te doen in Whim als zij voldoet aan de overheidsvoorwaarde om samen te werken. In mijn ogen een prima uitgangspunt waarbij je private en publieke partijen bij elkaar brengt om mensen op een eenvoudige manier van A naar B te vervoeren. MaaS dus!

Meer focus op trein en metro

Tot slot geef ik u dit mee. In onze Nederlandse verstedelijkte gebieden zijn de trein en metro onderontwikkeld. Deze modaliteiten zijn nog lang niet op een niveau om voor heel Nederland goed invulling te kunnen geven aan het concept MaaS. Mijn advies? Als we MaaS willen omarmen, laten we ons dan focussen op een goed systeem van treinen en metro’s in onze verstedelijkte gebieden. Alleen dan kunnen we transport efficiënt inzetten en de verstedelijkte gebieden leefbaar houden. En dit hoort u van een automan! Hét bewijs dat we met elkaar vervoersbreed kunnen discussiëren. Als we maar willen, én met elkaar de juiste terminologie hanteren.

Frank van Klink