XLLeaseBlogs van XLLeaseVoorsorteren door te informeren

Voorsorteren door te informeren

Geplaatst op dinsdag 15 december 2015 door Frank van Klink

Ik kijk terug op een bijzonder jaar bij XLLease. Dat wist ik op voorhand. Het fiscale regime voor leaseauto’s gaat vanaf 2016 veranderen en dit gaf bij XLLease een hausse aan klanten die nog in 2015 over wilden stappen op een fiscaal aantrekkelijke auto. Dat bracht enerzijds dagelijks een enorme hectiek en anderzijds moesten we zien te proberen om een helikopterview te houden op alle ontwikkelingen in de branche en wetgeving.

De kracht van vroegtijdig informeren

Ik zie het als kracht dat XLLease al voor de zomer besloot haar klanten goed te informeren over alle veranderingen in lease die Autobrief 2.0 in gang zou gaan zetten. Ook hebben we vroegtijdig, dus al in de eerste helft van 2015, met de klanten overlegd om de verwachtingen rondom hun wagenpark in de tweede helft van 2015 goed te kunnen managen.

De kans om tijdig te schakelen

Die vroegtijdige en actieve informatievoorziening bleek een juiste beslissing. Het gaf onze klanten de kans op tijd te schakelen in hun eigen bedrijf op basis van onze informatie. We hebben door die proactieve opstelling voorkomen dat de klanten zijn overvallen. XLLease gaat voor een duurzaam rendement, dus een duurzame relatie. En daar hoort dus ook een vroegtijdige informatievoorziening bij.

Permanent informeren: onze state-of-mind

Voorsorteren door te informeren is niet een eenmalige actie van XLLease. Het zit stevig verankerd in onze genen. Mocht u al klant zijn bij XLLease dan weet u hier van. Overweegt u klant te worden? Dan kan onze snelle informatievoorziening de doorslag geven in uw beslissing te kiezen voor XLLease. Uiteraard naast de vele andere voordelen die wij bieden.

Met data maakt u het verschil, ook in 2016

De juiste informatie tijdig ontvangen is namelijk cruciaal in dit tijdperk. Met data maakt u het verschil, ook als het gaat om uw wagenpark. Dus monitoren wij ook in 2016 alle mogelijke ontwikkelingen op het gebied van lease. En schatten wij in dat bepaalde informatie verifieerbaar van belang is voor u? Dan delen wij deze zo snel mogelijk met u. Via rechtstreekse lijnen als u klant bent, en via onze blogs als u ons als belangstellende volgt. Zodat u snel kunt schakelen als het aankomt op uw wagenpark. Niet gehaast en op het laatste moment, maar vroegtijdig voorsorterend, weloverwogen en dus met een maximale inperking van eventuele vervolgschade.

Frank van Klink