Verkeersveiligheid en duurzaamheid onderzoeken? XLLease nodigt u uit mee te doen!
XLLeaseBlogs van XLLeaseVerkeersveiligheid en duurzaamheid onderzoeken? XLLease nodigt u uit mee te doen!

Verkeersveiligheid en duurzaamheid onderzoeken? XLLease nodigt u uit mee te doen!

Geplaatst op woensdag 21 juni 2017 door XLLease

XLLease geeft haar maatschappelijke betrokkenheid het liefst zo concreet mogelijk invulling. Zo hebben wij de leaseauto’s mogen leveren voor het Naturalistic Driving project van SWOV. Een veelbelovend onderzoeksproject dat uiteindelijk zal bijdragen aan een veiliger en duurzamer mobiliteitslandschap.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is een onafhankelijk Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van verkeersveiligheid. De kennis van SWOV bestrijkt alle onderwerpen op het gebied van de verkeersveiligheid, zoals infrastructuur, handhaving of technische ontwikkelingen van vervoermiddelen. Hun permanente onderzoek bepaalt in zeer hoge mate de inrichting van de infrastructuur in Nederland. Daarnaast resulteert dergelijk onderzoek met grote regelmaat in aanpassingen aan de technische specificaties van auto’s in Nederland.

UDRIVE. Meten = weten

Een recent onderzoek waar SWOV in samenwerking met TNO, TU Delft en verschillende Europese onderzoeksinstanties aan deelnam, is UDRIVE. Dit is een groot onderzoek in zeven Europese landen naar ‘naturalistic driving’. Het verkeersgedrag van een groep weggebruikers, zowel bestuurders van auto’s en vrachtwagens als motoren, werd in een zo natuurlijk mogelijke setting geobserveerd. Dus in het dagelijkse rijverkeer van de deelnemende automobilisten. Het aandeel van XLLease hier in? Wij hebben hiervoor tien leaseauto’s mogen leveren. Deze Renaults Clio zijn voorzien van een Data Logger, GPS, CAN en Smartcamera. In totaal zeven camera’s volgden en registreerden het rijgedrag. Voornamelijk particulieren hebben in deze auto’s van XLLease rondgereden. Alle data is nu verzameld en wordt momenteel geanalyseerd, en de specifiek in Nederland vergaarde data dus door SWOV. Op basis van de met het onderzoek verzamelde data zullen in de toekomst  verkeersmaatregelen de veiligheid en duurzaamheid op de Nederlandse wegen voor automobilisten nog verder verhogen. Met de inzet van de auto’s van XLLease hopen wij aan dit belangrijke onderzoek een steentje te hebben bijgedragen.

Tweede duurzaamheid en veiligheid onderzoek in de maak

De tien auto’s die XLLease hier 18 maanden geleden ter beschikking voor stelde, zijn inmiddels terug bij ons. Maar in overleg met SWOV is besloten alle registratieapparatuur er nog even in te laten zitten voor een twééde proef. Om precies te zijn: SWOV & TNO gaan, samen met XLLease, op een wat kleinere schaal vervolgonderzoek doen naar duurzaamheid en veiligheid in het verkeer. De bestuurders van deze auto’s in deze vervolgproef selecteren wij uit de relaties van XLLease. Sterker nog, deze bestuurders en hun werkgevers kunnen suggesties indienen voor dit vervolgonderzoek en bijvoorbeeld een specifiek verkeersvraagstuk uit hun eigen organisatie laten onderzoeken. Een unieke kans voor zowel bestaande als vooral ook nieuwe relaties van XLLease om, mee te doen aan een maatschappelijk gezien bijzonder verkeersinitiatief. Want in aanvulling op UDRIVE, ligt in dit tweede onderzoek het accent vooral op de zakelijke rijder.

Overweegt u te leasen bij XLLease? Laat deze unieke mogelijkheid u dan een extra reden geven om nú voor XLLease te kiezen!

Ralf Timmers