Rijhulpsystemen en veiligheid: wat weten we er eigenlijk van?
XLLeaseBlogs van XLLeaseRijhulpsystemen en veiligheid: wat weten we er eigenlijk van?

Rijhulpsystemen en veiligheid: wat weten we er eigenlijk van?

Geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 door XLLease

Veilig autorijden en de snelle technologisering van onze maatschappij hebben elkaar gevonden. Een belangrijke innovatie die ik u graag noem, zijn de zogeheten rijhulpsystemen. De nu meest voorkomende systemen zijn ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) en Adaptive Cruise Control. Tesla loopt hierin voorop, maar deze technieken passen fabrikanten nu ook steeds meer toe in middenklassers. Alleen is het wél verwonderlijk dat we nog zo weinig weten wat deze veiligheidssystemen ons opleveren.

Hoe deze veiligheidssystemen werken?

Camera’s achter de voorruit kunnen de bestuurder ondersteunen tijdens het rijden. Ze voorkomen het onvrijwillig verlaten van een rijbaan als u per ongeluk of noodgedwongen over een (doorgetrokken) streep op de snelweg rijdt. Maar ook maken ze een noodstop automatisch mogelijk, verbeteren ze het zicht bij nacht, bieden ze een 360 graden beeld en ook hulp bij inparkeren. Feitelijk lopen we hiermee al vooruit op wat onvermijdelijk gaat komen: autonoom autorijden via zelfrijdende auto’s. De opkomst van elektrisch rijden zal hier, in mijn ogen, alleen nog maar een extra boost geven.

Ook bereikbaar voor middenklasse auto’s

Wat ik verheugend vind, is dat deze innovaties niet langer voorbehouden zijn aan auto’s uit het topsegment, maar ook tot de standaarduitrusting van auto’s uit de middenklasse gaan behoren. Denk aan de categorie Volkwagen Golf en ŠKODA Octavia. Innovatieve veiligheid komt hiermee binnen bereik van steeds meer autorijders. Op enig moment zullen deze systemen in uw auto net zo normaal zijn als airco. Wel pleit ik ervoor automobilisten meer uitleg te geven over deze systemen. Vaak maakt men er geen gebruik van, vanwege koudwatervrees of te weinig kennis van het systeem, zoals voor automatisch inparkeren. Uiteindelijk, verwacht ik, kun je dit soort systemen in je auto niet meer uitschakelen waardoor je ze wel móet gebruiken.

Opmerkelijk weinig onderzoek naar veiligheidssystemen

Wel vind ik het opmerkelijk, dat er gelijkoplopend met deze innovaties voor meer geautomatiseerde veiligheid, nog nauwelijks echt diepgravend onderzoek is gedaan naar wat deze innovaties daadwerkelijk aan ongelukken, gewonden en levens bespaart. De hamvraag is: hebben deze veiligheidssystemen een positieve invloed op de verkeersveiligheid? En zo ja; in welke mate? We denken met elkaar wellicht dat deze systemen ons meer veiligheid opleveren, maar is dat echt zo? Misschien worden automobilisten er juist minder oplettend van, wie zal het zeggen? In dat licht zie ik het als zeer positief dat TNO een dergelijk onderzoek naar de effecten van deze technologie op verkeersveiligheid start.

De relatie met lease is snel gelegd

Als deze technologie aantoonbaar leidt tot minder ongelukken en schade, dan dalen de verzekeringskosten en zou uiteindelijk de invloed ervan op de hoogte van uw leasetarief positief kunnen zijn. We hebben er dus allemaal belang bij om wetenschappelijk te laten onderzoeken welke invloeden deze nieuwe veiligheidssystemen hebben op ons rijgedrag. XLLease participeert graag in dit soort onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat we auto’s en onze leaserijders als pilot mee laten draaien in onderzoek naar meer verkeersveiligheid. Bent u onderzoeker op dit terrein en heeft u praktische ondersteuning nodig? U weet mij te vinden…

Ralf Timmers

Sales manager XLLease