Bijtelling 2018: XLLease praat u bij
XLLeaseBlogs van XLLeaseBijtelling 2018: XLLease praat u bij

Bijtelling 2018: XLLease praat u bij

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018 door Frank van Klink

De laatste jaren is er enorm veel te doen geweest rondom de bijtelling voor lease-auto’s. Daar is nu fiscaal rust in gekomen. Toch merkt XLLease dat veel mensen die leasen nog steeds allerlei vragen hebben over de bijtelling 2018. Graag zet XLLease voor u de actuele spelregels op een rij aan de hand van de vijf meest gestelde vragen over bijtelling 2018.

Waarom bijtelling?

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst optellen voor het privé-gebruik. Dit hoeft niet als u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Hoe hoog is precies de bijtelling in 2018?

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van uw leaseauto. In 2018 gelden er twee tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. Meer smaken zijn er niet (meer). Welke bijtelling voor uw leaseauto geldt? Die bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw lease-auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2018 vallen alléén auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief. Dit zijn in de praktijk alléén nog de volelektrische auto’s. Alle andere auto’s vallen in het 22%-tarief.

Wat als mijn leaseauto op naam is gesteld vóór 2017?

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25% naar 22%. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017. En gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.

Hoe lang geldt het verlaagde percentage?

Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (4%) voor volelektrische auto’s? Dat percentage geldt voor een termijn van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart? Dan start de 60-maandentermijn dus op 1 april. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?

Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop uw leaseauto voor het eerst in gebruik is genomen. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Blijven er bij u alsnog vragen over als het gaat om bijtelling 2018?

Bel of mail ons. We zijn u heel graag van dienst.

Frank van Klink

 

U kunt geen rechten ontlenen aan dit artikel en wijzigingen zijn voorbehouden.