De automotive: Hoe disruptive wilt u het hebben?
XLLeaseBlogs van XLLeaseDe automotive: Hoe disruptive wilt u het hebben?

De automotive: Hoe disruptive wilt u het hebben?

Geplaatst op donderdag 7 september 2017 door Frank van Klink

Elektrisch rijden. De zelfsturende auto. Autodelen onder de jeugd. Voor wie nu werkzaam is in de mobiliteit, is geen dag meer hetzelfde. Als je érgens een speelveld ziet voor disruptive innovation, dan is het wel binnen de automotive. Uiteraard bent u bekend met Uber, maar er is veel meer gaande. Mijn stelling hierin is dat er binnen de automotive niet één, maar méérdere disruptive innovations tegelijkertijd spelen.

Deze ontregelende (en vaak ook kansen biedende vernieuwingen) spelen daarbij met hun heftige effecten ook nog eens op elkaar in. In die elkaar beïnvloedende beweging zit ‘m de complexiteit die binnen de automotive maakt dat er werkelijk geen peil op te trekken is hoe de toekomst in ons vak zich zal ontwikkelen.

Het speelveld in de automotive is verwarrend

De berichten uit de markt spreken elkaar soms onverklaarbaar tegen. Ik geef u een voorbeeld. Een Engels onderzoeksbureau rekende uit dat door autodelen en andere ontwikkelingen er over een jaar of tien rond de 20 miljoen minder auto’s worden verkocht dan nu. Tegelijkertijd zien we in Nederland actuele cijfers die aangeven dat diezelfde jeugd, die zo gek schijnt te zijn op de deeleconomie, toch weer, net als pa en ma, investeert in huizen en auto’s. Wie moet je geloven wanneer je als autobedrijf beleid wilt uitstippelen?

Betaalt de overheid over 30 jaar de helft van uw zelfsturende auto?

Ons eigen KPMG beet zich bijvoorbeeld vast in een onderzoek naar de komst van de zelfrijdende auto. Die levert, rekenden zij uit, de Nederlandse overheid heel veel financiële baten op, zoals minder kosten door ongelukken. Met die besparing zou de overheid over 30 jaar voor elke burger de helft van de prijs van een zelfsturende auto voor haar rekening kunnen nemen. Zonder dat dit ten koste zou gaan van andere overheidsuitgaven. En nu kom ik op mijn punt uit de inleiding waarin ik stel dat de éne disruptive innovation in onze branche op de ándere inwerkt. Want mijn stelling is dat het mij niet verbaast als elektriciteit op termijn gratis wordt. Immers, de burger die ook graag auto rijdt, zal dit steeds meer zelf gaan opwekken.

Minder belastinginkomsten over elektriciteit

Ik voorspel u zelfs een surplus aan elektriciteit, waardoor de prijs ervan naar 0 zal dalen. Ik weet niet of u het zich realiseert, maar op dit moment heft de overheid maar liefst 44% belasting over alle energie die u afneemt. Opgebouwd uit een heel stelsel van heffingen. Als mijn stelling over gratis elektriciteit werkelijkheid wordt, dan ontvangt de overheid in de naaste toekomst ongekend veel minder geld vanuit energieheffingen. Want wat u thuis zelf opwekt, opslaat in supersterke accu’s (die gaan er komen!), en vervolgens gebruikt voor uw elektrische (zelfsturende) auto, daar betaalt u uiteraard geen belasting over!

Hoe betrouwbaar is de betrouwbare overheid?

Hier ziet u hoe twee disruptive innovations negatief op elkaar inwerken. Het kan zomaar zijn dat de overheid, om toch maar inkomsten uit energie te genereren, ineens besluit om belasting te heffen op de zonnepanelen op uw dak. Het is een beetje als roken: De overheid wil dat u ermee stopt, maar verliest er vervolgens accijnsinkomsten op en houdt daarom de tabakswinkels open.

Minder werk versus meer werk

Twee andere disruptive bewegingen die ik zie, zijn enerzijds het enorme verlies aan banen in de traditionele auto-industrie. Duits onderzoek rept zelfs van het verlies van 600.000 banen in de Duitse autofabrieken als we overgaan op elektrisch rijden. Ook dealers zullen hun bedrijfsmodel compleet moeten aanpassen. Anderzijds vindt er nu ongekend veel R&D plaats naar elektrisch rijden, sterkere accu’s en de zelfsturende auto’s. Binnen de techniek levert dit een hausse aan nieuwe en hoogwaardige banen op. Opnieuw twee bewegingen die tegen elkaar in werken.

Wie het weet, mag het zeggen. Maar wie het zegt, hoeft het ook niet altijd te weten.

Twee uitspraken die óók weer disruptive op elkaar inwerken!

Frank van Klink