XLLeaseBlogs van XLLeaseGetrapte bijtelling. De overheid, autorijder én branche zijn erbij gebaat

Getrapte bijtelling. De overheid, autorijder én branche zijn erbij gebaat

Geplaatst op woensdag 20 augustus 2014 door Frank van Klink

Een auto in Nederland rijdt op keihard asfalt, maar de autobranche zélf voelt niets anders dan drijfzand onder haar spreekwoordelijke wielen. Want zakelijke rijders baseren hun leasekeuze massaal en monomaan op de fiscale maatregelen die de overheid afkondigt. Die maatregelen ontberen vaak logica en langetermijnvisie. En dit zijn precies de ingrediënten die dit drijfzand veroorzaken. Vergelijk het met een overheid die om de paar jaar het BTW-percentage radicaal aanpast. Die overheid zouden wij onbetrouwbaar noemen, maar het overkomt wél de autobranche als het gaat om fiscale maatregelen.

Fiscale automaatregelen

Deze cruciale fiscale automaatregelen komen tot ons vanuit Den Haag via een zogeheten Autobrief. Zoals in 2011 met de Autobrief 1 van de toenmalige staatssecretaris van Financiën. Hij schetste in deze brief de toekomst van bijvoorbeeld de fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto’s en wegenbelasting.

Autobrief 1: duurzaamheid en C02-reductie sloegen de klok

Op zich lovenswaardige doelen. Echter, als door een fiscale wesp gestoken stapte leasend Nederland massaal over op slechts enkele leaseauto modellen die de verlangde C02-reductie leken te borgen. Voor de rijder betekende dit in een forse verlaging van de bijtelling tot 14%.

Niet alleen was die stap van bijvoorbeeld 20% bijtelling naar inééns 14% bijtelling (met niets daartussen) ongekend radicaal, ook verstoorde die run op enkele leaseauto modellen de totale automarkt. Leasemaatschappijen verwachten een tweede schokgolf als deze specifieke modellen uit hun leasecontracten komen en met hun restwaarde de markt opnieuw uit balans brengen. Autobrief 1 veroorzaakte dus een soort tsunami in twee delen.

Autobrief 2.0: de bewindslieden broeden

Die autobrief beschrijft de fiscale maatregelen die momenteel gelden en doorlopen tot eind 2015. Hierin is de evaluatie van de Wet uitwerking autobrief 2011 opgenomen. In het laatste kwartaal van 2014 komt vervolgens een wetsvoorstel, onder andere over de bijtelling 2015 en bijtelling 2016.

Het is momenteel onzekerheid troef. Vooral ook omdat de verzending van Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer is uitgesteld van dit voorjaar tot ná Prinsjesdag. U leest het goed: niet óp Prinsjesdag, maar erna. Het beroemde koffertje mist dus een cruciaal document. Opnieuw leven leasemaatschappijen in onzekere tijden. Welke maatregelen zullen straks de leaserijder prikkelen en wellicht de automarkt opnieuw totaal verstoren?

Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar wel heel veel ervaring

En dat hebben mijn collega´s en onze branchevertegenwoordigers ook. Wat we samen constateren, en ik daag iedereen uit het tegendeel te bewijzen, is het volgende.

De voor de overheid zo aantrekkelijke BPM is fors teruggelopen door het overspoelen van de markt met grote aantallen kleine auto´s. Ook zien we dat de CO2-doelstellingen, daar waar het allemaal om te doen is, niet worden gehaald. Als we om ons heen kijken, ontwaren we een compleet verstoord autolandschap.

Getrapte bijtellingregeling

Eén van de huidige fiscale maatregelen die op de schop zou moeten in mijn ogen, is de huidige bijtellingregeling. Deze is gerelateerd aan C02-uitstoot en bepaalt heel sterk de autokeuze van rijders vanwege de grote sprongen in bijtellingpercentages. 50% van alle nieuw aangeschafte leaseauto´s bevindt zich niet voor niets in de zo populaire 14% bijtellingcategorie. Echter, zodra een leaseauto slechts één gram C02-uitstoot meer heeft, dan valt die direct buiten de door de autorijder zo bewierookte 14% categorie.

Mijn voorstel, en dat van heel veel collega´s, is om deze éne grote sprong naar 14% te vervangen door meer geleidelijke sprongen, een getrapte bijtellingregeling dus. Hierdoor zal de autorijder sneller bereid zijn iets meer te betalen voor een leaseauto die meer aansluit op zijn wensen.

Uiteindelijk zal een getrapte bijtellingregeling:
• De overheid meer opbrengen zoals aan BPM
• De C02-uitstoot doen afnemen
• Het marktvolume weer meer in evenwicht brengen

Ik ben bereid nu in de auto te stappen om dit in Den Haag voor de autobrief 2.0 toe te lichten. Rijdend over harder asfalt dan het drijfzand waarop de autobranche nu moet doormodderen.