XLLeaseBlogs van XLLease6 tips voor wagenparkbeheerders in het nieuwe jaar 2015

6 tips voor wagenparkbeheerders in het nieuwe jaar 2015

Geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 door Frank van Klink

Zo aan het begin van het jaar geef ik wagenparkbeheerders graag 6 tips over leasen. Wellicht doet u er uw voordeel mee.

Hoog brandstofverbruik bij lage bijtelling

Ik maak geregeld mee dat ondernemers denken dat hoe meer auto’s er bij hen in een lage bijtellingscategorie vallen, hoe meer brandstof zij besparen. Gemiddeld genomen is dit zeker waar, maar ik wijs u erop dat er uitzonderingen zijn. Zoals de populaire Mitsubishi Outlander. Dit is een voorbeeld van een auto in een lage bijtellingscategorie waarbij het brandstofverbruik juist kostenverhogend is.

Vergroening wagenpark

Ook vragen ondernemers mij soms hoe het zit met wet- en regelgeving op basis van Vergroening. De vuistregel is dat vergroening altijd synchroon loopt met het bijtellingspercentage.

Gebruik hybride waarvoor het gemaakt is

Verder zie ik veel interesse in het onder de loep nemen van het reispatroon van medewerkers met een leaseauto. Dit juich ik toe. Mijn klemmend advies is daarbij om auto’s op basis van plug-in hybride ook daadwerkelijk als zodanig te gebruiken. Anders voegt deze bijzondere techniek niks toe aan een schoner milieu en minder uitstoot. Een dergelijke auto is alleen schoner als hij gebruikt wordt waar hij voor gemaakt is.

Fiscale tip

Soms vragen klanten of het handig is om meerdere typen eigen bijdragen in een autoregeling te bundelen tot één eigen bijdrage voor privégebruik, zodat deze fiscaal aftrekbaar zijn. Dit is inderdaad een positief advies waard. Echter, meer van toepassing op grote wagenparken en niet snel in het MKB. Wel ben ik voorstander van één bijdrage, zodat je kunt aantonen dat dit ook daadwerkelijk je eigen bijdrage is.

Kosten leasecontract doorberekenen na vrijwillig ontslag

Dan zijn er vrijwillige ontslagkwesties. U bent als werkgever bij vrijwillig ontslag bevoegd om de kosten die voortvloeien uit de beëindiging van het leasecontract door te berekenen. Maar het verdient aanbeveling te benadrukken dat dit tot een bepaalde hoogte kan. Er moeten redelijkheid en billijkheid in zitten. Kortom, het moeten aantoonbaar de werkelijke kosten zijn die je als werkgever hebt gemaakt rondom vrijwillige ontslagkwesties. Het is daarom goed in je contract een clausule op te nemen over de ontbinding van een leasecontract voor als een werknemer weg gaat.

Actualiseer uw autoregeling

Tot slot: zorg dat uw autoregeling bij de tijd is. Door het hele jaar loopt er jurisprudentie. Het kan zijn dat u tegenstrijdige afspraken in uw autoreglement hebt staan die door actuele jurisprudentie worden achterhaald. XLLease helpt u graag bij dit te analyseren.

Mijn gewaardeerde collega autofiscalist Jan Rolleman gaat op de site van XLLease dieper in op deze issues en enkele die ik hier niet aanhaal. Ik beveel u dit artikel van harte aan. Het vormde de inspiratiebron voor deze blog.